Projekty

Przedstawiamy najważniejsze zrealizowane w Dębińskim Centrum Kultury projekty w ostatnim okresie, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne.

PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kliknij tutaj

ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

W roku 2023 na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” Dębińskie Centrum Kultury pozyskało środki finansowe w wysokości 10 915 złotych.

AKADEMIA RODZICA

Bezpłatne warsztaty  „JAK BYĆ DOBRYM I SKUTECZNYM RODZICEM? POZYTYWNA DYSCYPLINA”

w ramach projektu: AKADEMIA RODZICA

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO KSIĄŻEK

Po raz kolejny zbiór Bibliotek Publicznych wzbogaciły książki oraz audiobooki, których zakup został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj

MOBILNE DCK – ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Nowy samochód jest efektem realizacji projektu “Mobilne DCK – zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności kulturalnej Dębińskiego Centrum Kultury” w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 – dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO KSIĄŻEK

Po raz kolejny zbiór Bibliotek Publicznych wzbogaciły książki oraz audiobooki, których zakup został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj

WIRTUALNA BAZA DZIEDZICTWA
I TRADYCJI

Projekt „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji” zrealizowany przez Dębińskie Centrum Kultury był finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
To nowoczesna promocja i dokumentacja dziedzictwa materialnego, historycznego Gminy Dębno, w tym najważniejszych zabytków oraz zjawisk i zespołów folklorystycznych z naszego regionu. Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy. Projekt był realizowany jesienią 2020r., w bardzo trudnym pod względem epidemicznym czasie.  „Kultura w sieci” był  programem wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa.

SCENA KULTURY, HISTORII, DZIEDZICTWA
– ZAKUP MOBILNEJ SCENY PLENEROWEJ DLA DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Na zakup nowej, mobilnej, plenerowej sceny dla działań kulturalno – społecznych pozyskaliśmy dotację w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury 2020”. Na realizację projektu „Scena kultury, historii, dziedzictwa – zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury” otrzymaliśmy kwotę 121 011, 50 zł dofinansowania.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj


ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
DO BIBLIOTEK

Dębińskie Centrum Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

WIEŚ POLSKA – KULTURA, TRADYCJE, DZIEDZICTWO, WYZWANIA

„Wieś Polska- kultura, tradycje, dziedzictwo i wyzwania” był projektem współfinansowanym ze środków Województwa Małopolskiego i Gminy Dębno w 2019 roku.
Projekt realizowany był w Dębińskim Centrum Kultury przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno – „Dębińskie Pasje”. W ramach projektu odbyła się wystawa, konferencja, przegląd folklorystyczny, oraz zrealizowano fotosesje  dla zespołów, grup, organizacji działających na niwie promocji kultury ludowej.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj

KRASZEWSKI.
KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017

Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie na wyposażenie bibliotek publicznych, w ramach zadania pod nazwą „Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych”. Środki pochodzą z Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.