Projekty

Przedstawiamy najważniejsze zrealizowane w Dębińskim Centrum Kultury projekty w ostatnim okresie, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne.

.
Kliknij tutaj

WIRTUALNA BAZA DZIEDZICTWA
I TRADYCJI

Projekt „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji” zrealizowany przez Dębińskie Centrum Kultury był finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
To nowoczesna promocja i dokumentacja dziedzictwa materialnego, historycznego Gminy Dębno, w tym najważniejszych zabytków oraz zjawisk i zespołów folklorystycznych z naszego regionu. Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy. Projekt był realizowany jesienią 2020r., w bardzo trudnym pod względem epidemicznym czasie.  “Kultura w sieci” był  programem wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa.

SCENA KULTURY, HISTORII, DZIEDZICTWA
– ZAKUP MOBILNEJ SCENY PLENEROWEJ DLA DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Na zakup nowej, mobilnej, plenerowej sceny dla działań kulturalno – społecznych pozyskaliśmy dotację w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury 2020”. Na realizację projektu „Scena kultury, historii, dziedzictwa – zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury” otrzymaliśmy kwotę 121 011, 50 zł dofinansowania.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj


ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
DO BIBLIOTEK

Dębińskie Centrum Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

WIEŚ POLSKA – KULTURA, TRADYCJE, DZIEDZICTWO, WYZWANIA

“Wieś Polska- kultura, tradycje, dziedzictwo i wyzwania” był projektem współfinansowanym ze środków Województwa Małopolskiego i Gminy Dębno w 2019 roku.
Projekt realizowany był w Dębińskim Centrum Kultury przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno – “Dębińskie Pasje”. W ramach projektu odbyła się wystawa, konferencja, przegląd folklorystyczny, oraz zrealizowano fotosesje  dla zespołów, grup, organizacji działających na niwie promocji kultury ludowej.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj

KRASZEWSKI.
KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017

Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie na wyposażenie bibliotek publicznych, w ramach zadania pod nazwą „Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych”. Środki pochodzą z Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.