OBSŁUGA ZAJĘĆ:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wypełnione dokumenty należy przesłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres mailowy: biuro@kulturadebno.pl.

W okresie ferii zimowych od 17 do 30 stycznia 2022 r. zajęcia cykliczne nie będą realizowane.

Zgodnie z regulaminem zajęć, wpłatę za bieżący miesiąc należy uregulować “z góry” do 15 dnia każdego miesiąca.
przelewem na konto: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001
w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć – miesiąc

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STYCZEŃ 2022

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

105,00 (za 3 lekcje)

WTOREK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

ŚRODA

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

CZWARTEK

35,00 (za 1 lekcję)

SOBOTA

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

WTOREK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

 

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

ŚRODA

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

CZWARTEK

35,00 ZŁ (za 1 lekcję)

 

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

WTOREK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

PIĄTEK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

120,00 ZŁ (za 3 lekcje)

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA
5, 12
STYCZEŃ

30,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK
4, 11
STYCZEŃ

30,00 ZŁ

ŚRODA
5, 12
STYCZEŃ

30,00 ZŁ

CZWARTEK
13
STYCZEŃ

15,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK
3, 10, 31
STYCZEŃ

45,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA
5
STYCZEŃ

15,00 ZŁ

UWAGA!
* W związku z odwołaniem zajęć przez instruktora dnia 12.01.2022r.
Osoby, które dokonały płatności w wysokości 30 zł za styczeń, proszone są o pomniejszenie opłaty w lutym o kwotę 15zł.

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

SOBOTA
8, 15
STYCZEŃ

30,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK
4, 11
STYCZEŃ

10,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA GRUDZIEŃ 2021

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

105,00 (za 3 lekcje)

WTOREK

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

ŚRODA

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

CZWARTEK

105,00 (za 3 lekcje)

SOBOTA

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

WTOREK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

Dnia 6-7 grudnia zajęcia odwołane przez instruktora

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

ŚRODA

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

CZWARTEK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

Dnia 16 grudnia zajęcia odwołane przez instruktora.

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

WTOREK

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

PIĄTEK

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

120,00 ZŁ (za 3 lekcje)

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA
1, 15
GRUDZIEŃ

30,00 ZŁ

UWAGA!
* W związku z odwołaniem zajęć przez prowadzącą dnia 8.12.2021r.
Osoby, które dokonały płatności w wysokości 45 zł za grudzień , proszone są o pomniejszenie wpłaty o 15 złotych za zajęcia w styczniu.

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK
7, 14, 21
GRUDZIEŃ

45,00 ZŁ

ŚRODA
1, 8, 15
GRUDZIEŃ

45,00 ZŁ

CZWARTEK
2, 9, 16
GRUDZIEŃ

45,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK
6, 13, 20
GRUDZIEŃ

45,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA
1, 8, 15
GRUDZIEŃ

45,00 ZŁ

 

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

SOBOTA
4, 11, 18
GRUDZIEŃ

45,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK
7, 14, 21
GRUDZIEŃ

15,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA LISTOPAD 2021

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

140,00 (za 4 lekcje)

WTOREK

175,00 ZŁ (za 5 lekcji)

ŚRODA

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

CZWARTEK

105,00 (za 3 lekcje)

SOBOTA

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

140,00 (za 4 lekcje)

WTOREK

175,00 ZŁ (za 5 lekcji)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

175,00 ZŁ (za 5 lekcji)

ŚRODA

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

CZWARTEK

105,00 ZŁ (za 3 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

WTOREK

175,00 ZŁ (za 5 lekcji)

PIĄTEK

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

160,00 ZŁ (za 4 lekcje)

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

3, 10, 17, 24 LISTOPAD

60,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK
2, 9, 16, 23, 30 LISTOPAD

75,00 ZŁ

ŚRODA
3, 10, 17, 24 LISTOPAD

60,00 ZŁ

CZWARTEK
4, 18, 25 LISTOPAD

45,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

8, 15, 22, 29 LISTOPAD

60,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

3, 10, 17, 24 LISTOPAD

60,00 ZŁ*

UWAGA!
* W związku z odwołaniem zajęć przez prowadzącą dnia 20.10.2021r.
Osoby, które dokonały płatności w wysokości 60 zł za październik , proszone są o wpłatę 45 złotych za zajęcia w listopadzie.

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

6, 13, 20, 27 LISTOPAD

60,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK
2, 9, 16, 23, 30 LISTOPAD

25,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PAŹDZIERNIK 2021

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

140,00 (za 4 lekcje)

WTOREK

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

ŚRODA

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

CZWARTEK

140,00 (za 4 lekcje)

SOBOTA

175,00 ZŁ (za 5 lekcji)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

140,00 (za 4 lekcje)

WTOREK

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

105,00 (za 3 lekcje)

ŚRODA

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

CZWARTEK

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

WTOREK

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

PIĄTEK

175,00 ZŁ (za 5 lekcji)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA

140,00 ZŁ (za 4 lekcje)

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

6, 13, 20, 27 PAŹDZIERNIKA

60,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK
5, 12, 19, 26 PAŹDZIERNIKA

60,00 ZŁ

ŚRODA
13, 20, 27 PAŹDZIERNIKA

45,00 ZŁ

CZWARTEK
7, 14, 21, 28 PAŹDZIERNIKA

60,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

4, 11, 18, 25 PAŹDZIERNIKA

60,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

6, 13, 20, 27 PAŹDZIERNIKA

60,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

9, 16, 23, 30 PAŹDZIERNIKA

60,00 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

12, 19, 26 PAŹDZIERNIKA

15,00 ZŁ