OBSŁUGA ZAJĘĆ:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wypełnione dokumenty należy przesłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres mailowy: biuro@kulturadebno.pl.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WRZESIEŃ 2021

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

70,00 (za 2 lekcje)

WTOREK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

ŚRODA

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

CZWARTEK

70,00 (za 2 lekcje)

SOBOTA

35,00 ZŁ (za 1 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

WTOREK

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

35,00 ZŁ (za 1 lekcje)

ŚRODA

35,00 ZŁ (za 1 lekcje)

CZWARTEK

35,00 ZŁ (za 1 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

70,00 (za 2 lekcje)

WTOREK

70,00 (za 2 lekcje)

PIĄTEK

35,00 (za 1 lekcje)

 

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA

70,00 ZŁ (za 2 lekcje)

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

22, 29 WRZEŚNIA

30,00 ZŁ

 

Zgodnie z regulaminem zajęć, wpłatę należy uregulować do końca września 2021 r.
przelewem na konto: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001
w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć – czerwiec