OBSŁUGA ZAJĘĆ:

DOKUMENTY DO POBRANIA

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KWIECIEŃ 2021

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

90,00 (za 3 lekcje)

ŚRODA

120,00 (za 4 lekcje)

CZWARTEK

120,00 (za 4 lekcje)

PIĄTEK

120,00 (za 4 lekcje)

SOBOTA

90,00 (za 3 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

90,00 (za 3 lekcje)

WTOREK

90,00 (za 3 lekcji)

Zgodnie z regulaminem zajęć, wpłatę należy uregulować do 15 kwietnia 2021 r.
przelewem na konto: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001
w tytule: imię i nazwisko uczestnika, wokal – kwiecień