OBSŁUGA ZAJĘĆ:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wypełnione dokumenty należy przesłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres mailowy: biuro@kulturadebno.pl.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZERWIEC 2021

Zajęcia realizowane do 25 czerwca włącznie.

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

120,00 (za 4 lekcje)

ŚRODA

120,00 (za 4 lekcje)

CZWARTEK

90,00 (za 3 lekcje)

PIĄTEK

120,00 (za 4 lekcje)

SOBOTA

90,00 (za 3 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

90,00 (za 3 lekcje)

WTOREK

120,00 (za 4 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

120,00 (za 4 lekcje)

ŚRODA

120,00 (za 4 lekcje)

CZWARTEK

90,00 (za 3 lekcje)

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

SOBOTA

60,00 (za 2 lekcje)

W związku z odwołaniem zajęć przez instruktora w poprzednim miesiącu, osoby które dokonały opłaty za pełny miesiąc, proszone są o pomniejszenie płatności za czerwiec, proporcjonalnie o jedną lekcję (30 złotych).

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK

120,00 (za 4 lekcje)

PIĄTEK

120,00 (za 4 lekcje)

 

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA

120,00 (za 4 lekcje)

Zgodnie z regulaminem zajęć, wpłatę należy uregulować do 15 czerwca 2021 r.
przelewem na konto: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001
w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć – czerwiec