OBSŁUGA ZAJĘĆ:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wypełnione dokumenty należy przesłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres mailowy: edu@kulturadebno.pl

Zgodnie z regulaminem zajęć, wpłatę za bieżący miesiąc należy uregulować “z góry” do 15 dnia każdego miesiąca
przelewem na konto: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001
w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć – miesiąc

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA MAJ 2023

DZIEŃ TYGODNIA

MAJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK
15,22,29

W dniach 01.05.2023, 08.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

150,- ZŁ

WTOREK
16,23,30

W dniach 02.05.2023, 09.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

150,- ZŁ 

ŚRODA
17,24,31

W dniach 03.05.2023, 10.05.2023 zajęcia nie będą realizowane


150,- ZŁ 

CZWARTEK
18,25

W dniach 04.05.2023, 11.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

100,- ZŁ 

PIĄTEK
12,19,26

Dnia 05.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

150,- ZŁ 

SOBOTA
13,20,27

Dnia 06.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

150,- ZŁ

DZIEŃ TYGODNIA

MAJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK
8,15,22,29

Dnia 01.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

 200,- ZŁ

ŚRODA
10,17,24,31

Dnia 03.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

 200,-ZŁ 

 

 

DZIEŃ TYGODNIA

MAJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

WTOREK
9,16,23,30

Dnia 02.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

 200

ŚRODA
10,17,24,31

Dnia 03.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

 200

CZWARTEK

4,11,18,25

SOBOTA   
6,13,20,27


 200

 

 
200

DZIEŃ TYGODNIA

MAJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK
8,15,22,29

Dnia 01.05.2023 zajęcia nie będą realizowane
200 ZŁ 

WTOREK
9,16,23,30

Dnia 02.05.2023 zajęcia nie będą realizowane
200 ZŁ 

ŚRODA
10,17,24,31

Dnia 03.05.2023 zajęcia nie będą realizowane
 200

PIĄTEK
5,12,19,26

200 ZŁ 

DZIEŃ TYGODNIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA
MAJ: 10, 17,24,31
Dnia 03.05.2023 zajęcia nie będą realizowane.

 200 ZŁ 

PIĄTEK
MAJ: 5,12,19,26

 200 ZŁ 

DZIEŃ TYGODNIA WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

MAJ: 8,15,22,29

 200 ZŁ


HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA

MAJ: 10,17,24,31

Dnia 03.05.2023 zajęcia nie będą realizowane.

100 ZŁ

HARMONOGRAM WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ
PONIEDZIAŁEK
MAJ:
8,15,22,29

Dnia 01.05.2023 zajęcia nie będą realizowane.
 100 ZŁ

DZIEŃ TYGODNIA

MAJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

ŚRODA

10,17,24,31

Dnia 03.05.2023 zajęcia nie będą realizowane

100 ZŁ 
   

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

CZWARTEK

MAJ: 4, 11, 18, 25

40 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

PONIEDZIAŁEK

MAJ: 8, 15, 22, 29

Dnia 01.05.2023 zajęcia nie będą realizowane.

100 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

SOBOTA

MAJ: 6, 13, 20, 27

100 ZŁ

HARMONOGRAM

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

SOBOTA

MAJ: 6, 13, 20, 27

100 ZŁ