DZIAŁAMY DLA WAS

Dębińskie Centrum Kultury

samorządowa jednostka kultury Gminy Dębno

adres: Jastew 13, 32-852 Dębno
tel.: 14 665 86 61
tel./fax (świetlica internetowa): 14/665 83 11
e-mail: biuro@kulturadebno.pl
strona internetowa: www.kulturadebno.pl

Dyrektor:
Łukasz Przybyło

e-mail: dyrektor@kulturadebno.pl

Pracownicy administracyjni:
Renata Szpak – główna księgowa,

Małgorzata Pustułka – referent,

Ireneusz Podgórski – referent ds. promocji i organizacji wydarzeń,

Magdalena Zgraja – pomoc administracyjna


Dębińskie Centrum Kultury dysponuje kadrą instruktorów, są to choreografowie, muzycy profesjonalni oraz ludowi, dyrygent, instruktorzy – nauczyciele.

Godziny otwarcia Dębińskiego Centrum Kultury:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00
sobota w godzinach trwania zajęć.
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Działalność:
Przedmiotem działalności Dębińskiego Centrum Kultury jest realizowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, krzewienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród lokalnego społeczeństwa.

Dębińskie Centrum Kultury sprawuje pieczę nad:
● Bibliotekami Publicznymi w miejscowościach: Dębno, Łysa Góra, Maszkienice, Sufczyn i Porąbka Uszewska,
● Zespołem Pieśni i Tańca „Mali Łoniowiacy”,
● Zespołem Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” – 2 grupy (w tym jedna grupa młodzieżowa i jedna grupa dorosłych),
● Zespołem Regionalnym „Mała Kamionka”,
● Zespołem Regionalnym „Kamionka”,
● Zespołem Pieśni i Tańca „Mali Maszkieniczanie”,
● Zespołem Regionalnym „Porąbcoki”,
● Zespołem Śpiewaczym „Niedźwiedzoki”,
● Kapelą Ludową,
● Orkiestrą Dętą w Łysej Górze.

Dębińskie Centrum Kultury realizuje ofertę kulturalno-edukacyjną, która obejmuje różnorodne formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, min.:
● kurs karate kyokushin i samoobrony,
● zajęcia z robotyki i programowania KreaTech,
● rysunek i malarstwo,
● taniec nowoczesny,
● taniec estradowy,
● kółko fotograficzne,
● koło szachowe,
● angielski dla dorosłych,
● zajęcia muzyczno – językowe dla dzieci,
● zajęcia teatralne,
● aerobik,
● indywidualne lekcje śpiewu,
● Ognisko Muzyczne – indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach np.: pianino, organy, keyboard, gitara, perkusja, akordeon, saksofon, klarnet,
● nauka gry na instrumentach dętych – pod kątem przystąpienia do Orkiestry Dętej w Łysej Górze,
● półkolonie w czasie ferii zimowych,
● półkolonie w czasie wakacji szkolnych.

W ofercie Dębińskiego Centrum Kultury również:
● sala prób dla zespołów muzycznych,
● studio nagrań,
● sale do organizacji spotkań, wystaw, zajęć itp.,
● usługi poligraficzne (ksero, fax, skanowanie, drukowanie, bindowanie, laminowanie).

Dębińskie Centrum Kultury organizuje i współorganizuje cykliczne imprezy kulturalne, min.:
● Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w Łoniowej,
● Biesiada Agroturystyczna w Porąbce Uszewskiej,
● Dożynki Gminne,
● Międzynarodowy Turniej Rycerski „O złoty warkocz Tarłówny”,
● uroczystości muzyczno – artystyczne w Zamku w Dębnie,
● Święta i Uroczystości Patriotyczne.

Centrum Kultury udziela również pomocy merytorycznej i organizacyjnej podczas imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w gminie przez sołectwa, stowarzyszenia, OSP itp.
Ośrodek Kultury współorganizuje z placówkami oświatowymi działającymi na terenie Gminy Dębno konkursy, przeglądy o zasięgu gminnym, powiatowym, małopolskim, ogólnopolskim.

„Korzystając z naszego wielkiego lokalnego dziedzictwa kulturowego, ambitnie i odważnie rozwijamy twórcze skrzydła nowych pokoleń.

Działamy dla Was i z Wami, wierząc, że po tym bardzo trudnym czasie epidemii – kultura będzie miała do odegrania niezwykle ważną rolę”

Łukasz Przybyło

p. o. Dyrektora
Dębińskiego Centrum Kultury

Zmień wpis