orkiestra_main

ORKIESTRA DĘTA Z ŁYSEJ GÓRY

Orkiestrę założył w 1979 roku ówczesny proboszcz Łysej Góry ks. Czesław Janiga, oficjalna data zainicjowania działalności zespołu to 4 marzec 1979 roku. Przez okres pierwszych ośmiu lat orkiestra funkcjonował pod patronatem parafii, następnie w latach 1988-1998 zmieniła swój status i przyjęła nazwę Łysogórskiej Orkiestry Dętej (w tym czasie działał dzięki pasji i ofiarności członków zespołu, którzy utrzymywali go z własnych składek). W roku 1999 nastąpiła fuzja orkiestry z miejscową strażą pożarną, z tego też powodu pojawiła się nowa nazwa: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej.  Obecnie orkiestra działa pod egidą Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi. Muzyka jaką tworzy ta orkiestra na trwałe wrosła w życie wsi, żadna uroczystość kościelna, gminna czy też powiatowa nie może odbyć się bez akompaniamentu łysogórskich muzyków. Ważne jest tez to, że orkiestra z Łysej Góry jest jedyną w gminie Dębno, tak więc biorąc udział w różnych przeglądach reprezentuje nie tylko swoja wieś, ale i całą gminę. Szczególnie istotne jest to, że ta orkiestra jest wielopokoleniowa (w szeregach tej orkiestry znajdziemy ojców grających z synami, dziadków z wnukami), co ważne aktywność młodych muzyków, z których wielu z nich uczy się w szkołach muzycznych wywołuje optymizm w całym spojrzeniu na orkiestrę, gdyż gwarantuje kontynuację tradycji i istnienia orkiestry. Przynależność do orkiestry integruje mieszkańców Łysej Góry.

Funkcje kierownika orkiestry pełni: Jerzy Woźniak, dyrygentem orkiestry jest od początku jej istnienia: Eugeniusz Grzanka.

Zmień wpis