JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia dla przedszkolaków
Dzieci uczą się najlepiej podczas zabawy, dlatego lekcje są wypełnione piosenkami, grami i zabawami ruchowymi. To dzięki wykorzystaniu łatwo wpadających w ucho piosenkom uczestnicy dużo szybciej i skuteczniej przyswajają sobie liczne zwroty oraz słowa w języku obcym. Zajęcia prowadzone są w atmosferze wspólnej zabawy i relaksu dzięki czemu dzieci bardzo szybko zapamiętują przekazywane treści, a co najważniejsze w nauczaniu języka nie boją się mówić i nazywać otaczające je przedmioty czy zjawiska.

Zajęcia dla dzieci młodszych
Podczas pracy z uczniami szkół podstawowych zwracamy uwagę przede wszystkim na umiejętności komunikacyjne oraz właściwą wymowę, „przemycając” przy tym zagadnienia gramatyczne potrzebne do rzetelnego posługiwania się językiem obcym. Uczniowie utrwalają poznane słownictwo oraz wzbogacają je poprzez liczne ćwiczenia leksykalne.

Zajęcia dla dzieci starszych
W przypadku uczniów klas starszych ćwiczone są umiejętności wymagane na egzaminie ósmoklasisty, czyli: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość funkcji i środków językowych oraz wypowiedź pisemna.

Zajęcia dla uczniów szkół średnich
Przygotowują przyszłych maturzystów zarówno do egzaminu pisemnego, jak i ustnego.
Podczas zajęć uczestnicy:

  • uzupełnią ewentualne braki językowe,
  • wzbogacą i utrwalą słownictwo tematyczne,
  • przygotują się do pisania i mówienia,
  • uporządkują wiedzę gramatyczną,
  • oswoją się z sytuacją maturalną poprzez próbne egzaminy ustne i pisemne.

Kurs języka angielskiego pomoże rozwinąć umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym i uzyskać wymarzony wynik.

W trakcie zajęć skupiamy się na tworzeniu miłej i przyjaznej atmosfery, co pozwala na otwarcie się i przełamywanie bariery językowej. Dbamy, aby uczestnicy czuli się swobodnie, chętnie przychodzili na zajęcia i w nich aktywnie uczestniczyli, by osiągnąć jak najlepsze profity językowe.

„Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.”

                             /Benjamin Franklin/

INSTRUKTOR:

REGINA MLECZKO

Absolwentka PWSZ w Tarnowie oraz AHE w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą. Naczyciel dyplomowany z 16-letnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Aby móc uczestniczyć w zajęciach niezbędne jest:
– zgłoszenie kandydata zajęć,
– wypełnienie karty uczestnictwa,
– uregulowanie opłaty za zajęcia.