KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017

Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie na wyposażenie bibliotek publicznych, w ramach zadania pod nazwą „Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych”. Środki pochodzą z Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.
Łącznie na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 38 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Instytutu Książki wynosi 30 tys. zł. Środki te w całości zostały wykorzystane na zakup 10 komputerów przenośnych z oprogramowaniem antywirusowym, 2 drukarek laserowych oraz 1 urządzenia wielofunkcyjnego. W nowoczesny sprzęt doposażone zostały w październiku bieżącego roku Biblioteki Publiczne w Dębnie, Łysej Górze, Maszkienicach, Porąbce Uszewskiej oraz Sufczynie. Urządzenia te służą bibliotekarzom do opracowywania zasobów bibliotecznych, a także zostały udostępnione czytelnikom w celu korzystania z bezpłatnego Internetu i katalogu on-line.
Celem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii i wyrównanie szans mieszkańców w gminach poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Zmień wpis