mali_maszkieniczanie_main

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY “MALI MASZKIENICZANIE”

Zespół Pieśni i Tańca “Mali Maszkieniczanie” to autentyczny zespół folklorystyczny o długoletniej tradycji. Jego członkami są w większości dzieci z Maszkienic, którzy chcą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas poprzez kultywowanie lokalnych tradycji. Zespół prezentuje autentyczny folklor Krakowiaków Wschodnich pod okiem choreografa Janusza Cierlika. Intensywna praca i regularne próby przynoszą efekty ponieważ grupa prezentuje się na licznych konkursach, festiwalach, a także wydarzeniach kulturalnych organizowanych w naszej gminie. Z zespołem współpracuje doskonała, autentyczna kapela ludowa.

Zmień wpis