dolowianie_main

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „DOŁOWIANIE”

Powstał w 2016 roku z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Dołach.
W skład zespołu wchodzi ośmioosobowa grupa, która swój wolny czas spędza ze śpiewem na ustach.
W swoim bogatym repertuarze Dołowianie posiadają pieśni swojego regionu, utrwalając i zachowując przy tym dawne tradycje i zwyczaje. Prezentowane utwory cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy, dlatego też zespół przedstawił swoje umiejętności w radiu RDN małopolska oraz często gości na uroczystościach organizowanych na terenie gminy.

Zmień wpis