PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ: ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK.

Po raz kolejny zbiór Bibliotek Publicznych wzbogaciły książki oraz audiobooki, których zakup został  dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Celem Priorytetu 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, realizowanego w ramach wyżej wymienionego programu, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

W roku 2022 na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” Dębińskie Centrum Kultury pozyskało środki finansowe w wysokości 10 500 złotych.

 

Zmień wpis