Zespoły

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŁONIOWIACY

Zespół amatorski, ale dzięki temu, że jest umiejętnie prowadzony, działa na słuchaczy i widzów swoją bezpośredniością i świeżością przeżyć. Działają w nim ludzie, którzy kochają muzykę, taniec i śpiew swojego regionu, dla których folklor jest czymś drogim. Dzięki pracy i zaangażowaniu członków zespołu i choreografa zespół sięgnął po najwyższe laury na wojewódzkich i krajowych przeglądach folklorystycznych.

ZESPÓŁ REGIONALNY „KAMIONKA”

Swe sukcesy i wysoki poziom artystyczny zawdzięcza rodzinnej atmosferze, jaka tu zawsze panowała. Tańczy i śpiewa tutaj już trzecie pokolenie, występowały i występują całe rodziny.
Z jednej strony na autorytet i poziom zespołu pracowali przede wszystkim jego członkowie, łysogórzanie ogarnięci pasją i ogromną wolą tworzenia pięknych programów, a z drugiej – znakomici instruktorzy i mistrzowie.
Należy z szacunkiem pokłonić się tym wiernym tradycji kultury małej ojczyzny ludziom wielkiego serca i pasji, którzy niosą widzom urodę i oryginalność folkloru Krakowiaków Wschodnich.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

ZESPÓŁ REGIONALNY PORĄBCOKI

Zespół amatorski, ale dzięki temu, że jest umiejętnie prowadzony, działa na słuchaczy i widzów swoją bezpośredniością i świeżością przeżyć. Działają w nim ludzie, którzy kochają muzykę, taniec i śpiew swojego regionu, dla których folklor jest czymś drogim. Dzięki pracy i zaangażowaniu członków zespołu i choreografa zespół sięgnął po najwyższe laury na wojewódzkich i krajowych przeglądach folklorystycznych.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
„MALI ŁONIOWIACY”

Przy zespole Pieśni i Tańca “Łoniowiacy” funkcjonuje kilka grup dziecięcych, które tworzą Zespół Folklorystyczny “Mali Łoniowiacy”. Młodzi tancerze nie tylko przygotowują się do przyszłych występów w dorosłym zespole, ale także sami z powodzeniem koncertują. To właśnie dzięki doskonałemu poziomowi dziecięcego zespołu z Łoniowej, miejscowość ta otrzymała zaszczytne prawo do organizacji Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego “Krakowiaczek”.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

ZESPÓŁ REGIONALNY „MAŁA KAMIONKA”

Zespół powstał przy Szkole Podstawowej w Łysej Górze w 1997 roku. Inicjatorką i pierwszym opiekunem była Pani Urszula Matura – nauczycielka z Łysej Góry. Patronat nad zespołem objęło Dębińskie Centrum Kultury, dzięki czemu dzieci mogą pracować z profesjonalnym choreografem i akompaniatorem.
Mała Kamionka prezentuje tańce i przyśpiewki ludowe Krakowiaków Wschodnich i regionu lubelskiego. Jego artystyczny poziom stale rośnie, w 1999 roku zdobył I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Łoniowej.

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY
„MALI MASZKIENICZANIE”

Zespół Pieśni i Tańca “Mali Maszkieniczanie” to autentyczny zespół folklorystyczny o długoletniej tradycji. Jego członkami są w większości dzieci z Maszkienic, którzy chcą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas poprzez kultywowanie lokalnych tradycji. Zespół prezentuje autentyczny folklor Krakowiaków Wschodnich pod okiem choreografa Janusza Cierlika. Intensywna praca i regularne próby przynoszą efekty ponieważ grupa prezentuje się na licznych konkursach, festiwalach, a także wydarzeniach kulturalnych organizowanych w naszej gminie. Z zespołem współpracuje doskonała, autentyczna kapela ludowa.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

KAPELA LUDOWA

Jest ona zaliczana do najlepszych w Małopolsce, od wielu lat muzycy tej kapeli są laureatami wielu festiwali (wojewódzkich, krajowych i zagranicznych). Wiele razy zdobywała czołowe miejsca w konkursach i przeglądach krajowych, m.in. w „Wojewódzkim Przeglądzie o Pawie Pióro i Gliniany Dzban” i podczas „Krakowskiego Wianka” w Szczurowej. Jest tez laureatem pierwszego miejsca Przeglądu Kapel i Śpiewaków Łudowych w Kazimierzu nad Wisłą. Jednak jednym z największych sukcesów jest zajęcie I miejsca przez Ryszarda Sachę, które wywalczył na Światowym Festiwalu Klarnecistów we Francji.

ORKIESTRA DĘTA Z ŁYSEJ GÓRY

Muzyka jaką tworzy ta orkiestra na trwałe wrosła w życie wsi, żadna uroczystość kościelna, gminna czy też powiatowa nie może odbyć się bez akompaniamentu łysogórskich muzyków. Ważne jest tez to, że orkiestra z Łysej Góry jest jedyną w gminie Dębno, tak więc biorąc udział w różnych przeglądach reprezentuje nie tylko swoja wieś, ale i całą gminę. Szczególnie istotne jest to, że ta orkiestra jest wielopokoleniowa, co ważne aktywność młodych muzyków, z których wielu z nich uczy się w szkołach muzycznych wywołuje optymizm w całym spojrzeniu na orkiestrę, gdyż gwarantuje kontynuację tradycji i istnienia orkiestry. Przynależność do orkiestry integruje mieszkańców Łysej Góry.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „DOŁOWIANIE”

Powstał w 2016 roku z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Dołach.
W skład zespołu wchodzi ośmioosobowa grupa, która swój wolny czas spędza ze śpiewem na ustach.
W swoim bogatym repertuarze Dołowianie posiadają pieśni swojego regionu, utrwalając i zachowując przy tym dawne tradycje i zwyczaje. Prezentowane utwory cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy, dlatego też zespół przedstawił swoje umiejętności w radiu RDN małopolska oraz często gości na uroczystościach organizowanych na terenie gminy.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
„NIEDŹWIEDZOKI”

Zespół „Niedźwiedzoki” działa od 1989 roku uświetniając niemal każdą uroczystość w regionie. Pieśni, które wykonuje są wspomnieniem historii naszego narodu, obyczajów, to one przeciwdziałają „obumieraniu patriotyzmu”. Zespół zasługuje na słowa uznania za zaangażowanie i pasję z jaką kultywują wszelkiego rodzaju motywy kultury ludowej. Dużą część repertuaru stanowią dawne piosenki ludowe oraz pieśni historyczne.

Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide


ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Zespół śpiewaczy „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” powstał z inicjatywy Grupy Seniorów działających przy Rodzinie Kolpinga w styczniu 2017 roku w Porąbce Uszewskiej, oficjalnie od sierpnia 2021 roku działa pod patronatem Dębińskiego Centrum Kultury.
Pielęgnuje tradycje kultury ludowej, odtwarzając regionalne zapomniane pieśni i piosenki.

Zespół zdążył zaprezentować już swoje utwory podczas różnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych, folklorystycznych i agroturystycznych.