Zawieszenie zajęć w DCK 2020

uwaga

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy zajęć edukacyjnych realizowanych w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi!
Informujemy, że od piątku 9.10. 2020, od godzin popołudniowych, zawieszone zostały zarządzeniem dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury, zajęcia edukacyjne realizowane w DCK w Jastwi.
Zajęcia indywidualne jak i grupowe zawieszone są od 9.10.2020r. do odwołania.
W piątek 9.10.2020r. popołudniu, zostaliśmy poinformowani, o zakażeniu koronawirusem u jednego z instruktorów. Natychmiast wdrożyliśmy przewidziane na taką ewentualność wewnetrzne procedury. Instruktor ostatni raz pojawił się na zajęciach w czwartek 8.10.2020r. Prowadził indywidualne zajęcia muzyczne w sali, której nie współdzielił z innymi instruktorami i uczestnikami innych zajęć. Wszystkie osoby, które miały kontakt z tym instruktorem, uczestnicy zajęć indywidualnych i ich prawni opiekunowie, od dotarcia do nas informacji o pozytywnym wyniku testu instruktora, zostali informowani kolejno od piątkowego popołudnia drogą telefoniczną, sms lub email. Osoby te, znalazły się tym samym pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku. Dziękujemy z tego miejsca za sprawną współpracę z wyżej wymienionymi służbami, zważając na fakt obecnych uwarunkowań i natężenie ich pracy. Dalsze procedury wynikają z aktualnych przepisów epidemiologicznych.
Informujemy, że po wywiadzie epidemiologicznym, kwarantanną NIE zostali objęci żadni inni instruktorzy ani uczestnicy innych zajęć, ani także pracownicy administracyjni DCK z dyrektorem DCK włącznie. W związku z tym od poniedziałku 12. 10. 2020, Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi funkcjonuje w godzinach 8:00 – 16:00 z wyłączeniem zajęć edukacyjnych. W najbliższym czasie zostaną dokonane dodatkowe czynności dezynfekcyjne, z ozonowaniem włącznie, mające zapewnić przyszłe, bezpieczne funkcjonowanie DCK po ponownym otwarciu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane działania w ramach realizowanego projektu 'Wirtualna Baza Tradycji i Dziedzictwa” w oddziałach terenowych DCK, odbywają się normalnie. Dotyczy to realizacji zaplanowanych nagrań, sesji zdjęciowych w wyznaczonych i zaplanowanych plenerach.
Termin wznowienia zajęć indywidualnych w DCK jak i grupowych, zostanie podany do publicznej wiadomości oraz przez system sms, email i telefonicznie.

Dziękujemy za odpowiedzialne zachowanie naszemu instruktorowi i nie bagatelizowanie swoich chorobowych objawów. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Otaczamy dobrymi myślami wszystkie osoby, które z tego względu znalazły się na kwarantannie. Wszystkim Państwu dziękujemy za wyrozumiałość w tej trudnej, także dla nas sytuacji.
Wierzymy mocno, że z naszymi uczestnikami zajęć, wkrótce znowu spotkamy się w otwartych progach Dębińskiego Centrum Kultury.
Z wyrazami szacunku.
Łukasz Przybyło – dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury.

TERMIN:

10 października 2020

MIEJSCE:

Jastew 13
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

udzielane są pod numerem telefonu:
14 66 58 661
Zmień wpis