Nowy samochód dostawczy Dębińskiego Centrum Kultury

samochod_2021

Po skutecznych staraniach i pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego, został zakupiony nowy dostawczy samochód na potrzeby działalności społeczno – kulturalnej w naszej gminie.

Samochód ten, jest przeznaczony zarówno do transportu nowej mobilnej sceny plenerowej (jest to zeszłoroczna inwestycja DCK, także zrealizowana przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrznych), jak i osób (posiada 7 miejsc), sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia. Samochód będzie pomocny w działalności zespołów, grup muzycznych DCK ale także Kół Gospodyń Wiejskich. Będzie wykorzystywany do wydarzeń plenerowych, kulturalnych, społecznych i sportowych.

Koszt samochodu to 129 642,00zł, z czego 65 000, 00zł to kwota dotacji ministerialnej, a pozostała część stanowi wkład własny DCK, pochodzący ze środków budżetu Gminy Dębno.

Samochód marki Ford Transit, po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego, dostarczył salon Auto Motive Sp. z o.o. Zbylitowska Góra k. Tarnowa, któremu dziękujemy za sprawną obsługę.

Nowy samochód jest efektem realizacji projektu “Mobilne DCK – zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności kulturalnej Dębińskiego Centrum Kultury” w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 – dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

“To bardzo potrzebna inwestycja dla całej społeczności Gminy Dębno, zaangażowanej w działalność społeczno – kulturalną. Cieszymy się, że nasze starania zostały pomyślnie sfinalizowane pozyskaniem dotacji z ministerstwa. Dziękuję Wójtowi Gminy Dębno Panu Wiesławowi Kozłowskiemu za wsparcie tej ważnej inwestycji na każdym etapie a także wszystkim pracownikom DCK” – podkreśla inicjator projektu – Łukasz Przybyło – dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi.

TERMIN:

3 grudnia 2021

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
DOFINANSOWANO
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis