Zespoły Folklorystyczne

Folklor, tradycja, obrzędy i zwyczaje wielu pokoleń naszego regionu ma dla działalności Dębińskiego Centrum Kultury wielkie znaczenie. Nasze zespoły folklorystyczne śpiewem, tańcem,  pasją prawdziwie łączą pokolenia.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŁONIOWIACY

Zespół amatorski, ale dzięki temu, że jest umiejętnie prowadzony, działa na słuchaczy i widzów swoją bezpośredniością i świeżością przeżyć. Działają w nim ludzie, którzy kochają muzykę, taniec i śpiew swojego regionu, dla których folklor jest czymś drogim. Dzięki pracy i zaangażowaniu członków zespołu i choreografa zespół sięgnął po najwyższe laury na wojewódzkich i krajowych przeglądach folklorystycznych.

ZESPÓŁ REGIONALNY “KAMIONKA”

Swe sukcesy i wysoki poziom artystyczny zawdzięcza rodzinnej atmosferze, jaka tu zawsze panowała. Tańczy i śpiewa tutaj już trzecie pokolenie, występowały i występują całe rodziny.
Z jednej strony na autorytet i poziom zespołu pracowali przede wszystkim jego członkowie, łysogórzanie ogarnięci pasją i ogromną wolą tworzenia pięknych programów, a z drugiej – znakomici instruktorzy i mistrzowie.
Należy z szacunkiem pokłonić się tym wiernym tradycji kultury małej ojczyzny ludziom wielkiego serca i pasji, którzy niosą widzom urodę i oryginalność folkloru Krakowiaków Wschodnich.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

ZESPÓŁ REGIONALNY PORĄBCOKI

Zespół amatorski, ale dzięki temu, że jest umiejętnie prowadzony, działa na słuchaczy i widzów swoją bezpośredniością i świeżością przeżyć. Działają w nim ludzie, którzy kochają muzykę, taniec i śpiew swojego regionu, dla których folklor jest czymś drogim. Dzięki pracy i zaangażowaniu członków zespołu i choreografa zespół sięgnął po najwyższe laury na wojewódzkich i krajowych przeglądach folklorystycznych.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
“MALI ŁONIOWIACY”

Przy zespole Pieśni i Tańca “Łoniowiacy” funkcjonuje kilka grup dziecięcych, które tworzą Zespół Folklorystyczny “Mali Łoniowiacy”. Młodzi tancerze nie tylko przygotowują się do przyszłych występów w dorosłym zespole, ale także sami z powodzeniem koncertują. To właśnie dzięki doskonałemu poziomowi dziecięcego zespołu z Łoniowej, miejscowość ta otrzymała zaszczytne prawo do organizacji Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego “Krakowiaczek”.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

ZESPÓŁ REGIONALNY “MAŁA KAMIONKA”

Zespół powstał przy Szkole Podstawowej w Łysej Górze w 1997 roku. Inicjatorką i pierwszym opiekunem była Pani Urszula Matura – nauczycielka z Łysej Góry. Patronat nad zespołem objęło Dębińskie Centrum Kultury, dzięki czemu dzieci mogą pracować z profesjonalnym choreografem i akompaniatorem.
Mała Kamionka prezentuje tańce i przyśpiewki ludowe Krakowiaków Wschodnich i regionu lubelskiego. Jego artystyczny poziom stale rośnie, w 1999 roku zdobył I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Łoniowej.

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY
“MALI MASZKIENICZANIE”

Zespół Pieśni i Tańca “Mali Maszkieniczanie” to autentyczny zespół folklorystyczny o długoletniej tradycji. Jego członkami są w większości dzieci z Maszkienic, którzy chcą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas poprzez kultywowanie lokalnych tradycji. Zespół prezentuje autentyczny folklor Krakowiaków Wschodnich pod okiem choreografa Janusza Cierlika. Intensywna praca i regularne próby przynoszą efekty ponieważ grupa prezentuje się na licznych konkursach, festiwalach, a także wydarzeniach kulturalnych organizowanych w naszej gminie. Z zespołem współpracuje doskonała, autentyczna kapela ludowa.

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny