Projekt „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji” zakończony

wbdit_2020_03

W trudnym czasie dla działalności kulturalnej, Dębińskie Centrum Kultury realizowało ważne działania związane z promocją lokalnego dziedzictwa.

Projekt „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji” był finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Zakłada przeprowadzenie nowoczesnej promocji i dokumentacji dziedzictwa materialnego, historycznego Gminy Dębno, w tym najważniejszych zabytków oraz zjawisk i zespołów folklorystycznych z naszego regionu. Do tego celu użyte zostały nowe technologie, między innymi „spacerów 360 stopni VR”, skanów 3D. W ramach projektu powstał portal pokazujący zarówno efekty pracy jak i będzie w przyszłości narzędziem do gromadzenia cennych pamiątek i dorobku kulturowego Gminy Dębno w cyfrowej formie.

„Wierzymy, że zapoczątkowana przez nas nowoczesna promocja, zarówno wyjątkowych zabytków z naszego terenu- jak Zamek w Dębnie, oraz zjawisk folkloru, obrzędowości, zwyczajów, w tej nowej formie, będzie realnym wkładem w zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Gminy Dębno” – podkreśla inicjator projektu – dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło.

Projekt był realizowany jesienią 2020r., w trudnym pod względem epidemicznym, czasie. „Kultura w sieci” był programem wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa. Kwota dofinansowania dotacji Narodowego Centrum Kultury to 40 000,00 zł.

Strona Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji Gminy Dębno dostępna jest pod adresem:  http://dziedzictwo.kulturadebno.pl

TERMIN:

12 listopada 2020

MIEJSCE:

Gmina Dębno
FINANSOWANIE:
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis