Spotkania przy napojach

Kwartalne spotkania przy napojach, to cykl wydarzeń realizowanych w dębińskim oddziale Muzeum Okręgowego, mające na celu poszerzenie oferty kulturalnej subregionu tarnowskiego, poprzez obcowanie ze sztuką wizualną oraz muzyką.
Każde wydarzenie rozpoczyna się koncertem zespołów kameralnych lub solistów nawiązującym do historii zamku połączone z wystawą z różnych dziedzin artystycznych.
Spotkania zakończone są degustacją przypisanych porą roku napojów.

Previous slide
Next slide