Półkolonie „Twórcze Lato 2023”

wyrozniajacy_kwadrat(67)
ZAPISY ZAKOŃCZONE – BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!
 
ZAPISY NA PÓŁKOLONIE LETNIE „TWÓRCZE LATO 2023 Z DCK”
Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dębińskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci z terenu naszej gminy do udziału w letnich półkoloniach, które pod nazwą „Twórcze lato 2023 z DCK”, będą organizowane w pierwszym okresie wakacji w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.
Kolejny raz przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę wakacyjnej animacji czasu wolnego dla najmłodszych, która od lat cieszy się wielką popularnością.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie w latach ubiegłych, oraz chcąc zwiększyć dostępność naszej oferty dla jeszcze większej liczby dzieci, w tym roku wprowadziliśmy WAŻNĄ ZMIANĘ.
W tegorocznych zapisach jedno dziecko, może zostać zapisane na maksymalnie 2 turnusy. Skorzystanie z większej ilości turnusów będzie możliwe w sytuacji gdy pozostaną wolne miejsca.
W tegorocznym programie zapewniamy liczne atrakcje. Oprócz ciekawych warsztatów, będą także wyjazdy, gry terenowe, dużo ruchu i opieka wykwalifikowanych wychowawców i instruktorów DCK.
W tym roku będzie także zapewniony jeden ciepły posiłek.
Zapisy na zajęcia wakacyjne prowadzone będą za pomocą formularza online na stronie internetowej Dębińskiego Centrum Kultury.
Formularz zapisów będzie aktywny od dnia 23 maja 2023r, od godz. 9:00 do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność poprawnych regulaminowo zgłoszeń.
Organizator i miejsce zajęć: Dębińskie Centrum Kultury
Półkolonie realizowane będą w terminie od 26.06.2023 do 21.07.2023 (od poniedziałku do piątku) w formie czterech tygodniowych turnusów:
Godziny zajęć: od 8:00 do 16:00.
Koszt jednego tygodnia to tylko 200zł. Półkolonie letnie są współfinansowane ze środków Gminy Dębno.
Uczestnikami zajęć mogą być dzieci z terenu Gminy Dębno od lat 6, uczniowie szkół podstawowych (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).
Półkolonie “Twórcze lato 2023 z DCK” to:
– zróżnicowany i interesujący program,
– kulturalno-edukacyjna oferta zajęć,
– twórczy i aktywny sposób na spędzenie wolnego czasu,
– atrakcyjne wyjazdy,
– gry, zabawy i konkursy,
– prelekcje tematyczne,
– opieka wykwalifikowanej kadry pedagogów, instruktorów DCK,
– zajęcia w odpowiednio wyposażonych pracowniach,
– drugie śniadanie,
– ubezpieczenie uczestników NNW,
– wypoczynek podlega zgłoszeniu w Kuratorium Oświaty.
Ważne informacje:
1. Zapisy na półkolonie należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Dębinskiego Centrum Kultury, aktywnego od dnia 23 maja 2023r, od godz. 9:00 do wyczerpania miejsc. Należy także obowiązkowo dostarczyć w wyżej wymienionym terminie, prawidłowo wypełnioną Kartę kwalifikacyjną w formie skanu na adres email: wypoczynek@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK bądź do skrzynki pocztowej ulokowanej przy wejściu do budynku.
2. O zakwalifikowaniu uczestnika na dany turnus organizator poinformuje za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazywana po weryfikacji zgłoszenia i otrzymaniu karty kwalifikacyjnej.
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w turnusie są zobowiązane do wpłaty kwoty 200,00zł /dwieście złotych/ za tydzień zajęć (proporcjonalnie do ilości zakwalifikowanych tygodni). Wpłaty należy regulować w terminie do 6 czerwca 2023r. przelewem na konto DCK: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001, w tytule imię i nazwisko uczestnika, Twórcze Lato z DCK.
4. W sytuacji, gdy ilość zapisanych będzie przekraczać ilość dostępnych miejsc, powstanie lista rezerwowa. Jeśli zwolnią się miejsca przed rozpoczęciem turnusu, organizator poinformuje o tym fakcie osoby z listy rezerwowej, odpowiednio według kolejności zgłoszeń, za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie.
Szczegółowe informacje w Regulaminie.
W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt email: wypoczynek@kulturadebno.pl, telefoniczny pod nr 14/66 58 661 lub osobiście w sekretariacie DCK.
Serdecznie zapraszamy!

 

TERMIN:

23 maja 2023

godz.

09:00

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
Organizator:
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

biuro@kulturadebno.pl
14 66 58 661
Zmień wpis