Zapisy na półkolonie feryjne „Twórcza Zima 2024”

wyrozniajacy_kwadrat(7)
Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dębińskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci z terenu naszej gminy do udziału w półkoloniach feryjnych, które pod nazwą „Twórcza zima 2024 z DCK”, będą organizowane w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.
Kolejny raz przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę feryjnej animacji czasu wolnego dla najmłodszych, która od lat cieszy się wielką popularnością.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie w latach ubiegłych, oraz chcąc zwiększyć dostępność naszej oferty dla jeszcze większej liczby dzieci, w tym roku (tak jak w wakacyjnej edycji) wprowadziliśmy WAŻNĄ ZMIANĘ. Okres uczestnictwa dla jednej osoby wynosi: jeden turnus. Skorzystanie z kolejnego turnusu będzie możliwe w sytuacji gdy pozostaną wolne miejsca. Organizator poinformuje zainteresowane osoby

o dostępnych miejscach.

 1. Półkolonie adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Dębno (od kl. I do kl. VIII Szkoły Podstawowej) w dwóch turnusach: I Turnus 12 – 16 lutego 2024, II Turnus 19 – 23 lutego 2024. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie przesłanych zgłoszeń.
 2. Udział w półkoloniach jest odpłatny w wysokości 200zł /dwieście złotych/ za jeden turnus. Opłata jest stała (niezależnie od ilości obecności uczestnika). Półkolonie są współfinansowane ze środków Gminy Dębno.
 3. Zapisu na półkolonie należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego (link do zapisów jest dostępny poniżej), aktywnego od dnia 4 stycznia 2024r, od godz. 9:00 do wyczerpania wolnych miejsc. Zapisu uczestnika należy dokonać na jeden wybrany turnus. Należy także obowiązkowo dostarczyć, prawidłowo wypełnioną Kartę kwalifikacyjną (Załącznik nr 1 do Regulaminu), w formie skanu na adres email: wypoczynek@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK bądź do skrzynki pocztowej ulokowanej przy wejściu do budynku. W przypadku braku dostarczenia karty kwalifikacyjnej, zgłoszenie elektroniczne przesłane za pomocą formularza nie będzie podlegało weryfikacji.
 4. Zapisanie na półkolonie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. O zakwalifikowaniu uczestnika
  na dany turnus organizator poinformuje za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie. Informacja
  o zakwalifikowaniu będzie przekazywana po weryfikacji zgłoszenia elektronicznego i otrzymaniu karty kwalifikacyjnej.
 5. Osoby zakwalifikowane (o których mowa w § 2 ust. 5) do udziału w półkolonii są zobowiązane
  do uregulowania opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości zakwalifikowanych turnusów. Wpłaty należy regulować w  terminie do 18 stycznia 2024r. przelewem na konto DCK: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001, w tytule imię i nazwisko uczestnika, Twórcza Zima z DCK.
W tegorocznym programie zapewniamy liczne atrakcje. Oprócz ciekawych warsztatów (muzycznych, plastycznych, teatralnych) będą także wyjazdy do muzeów i w plenery, gry terenowe, dużo ruchu i opieka wykwalifikowanych wychowawców i instruktorów DCK.
W tym roku będzie także zapewniony jeden ciepły posiłek.
 
Serdecznie zapraszamy!
 

TERMIN:

4 stycznia 2024

godz.

09:00

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
Organizator:
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

biuro@kulturadebno.pl
14 66 58 661
Zmień wpis