KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ŁONIOWEJ

Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” w Łoniowej to prężna organizacja z wielką tradycją.
Rozpoczęło swoją działalność w 1932 roku, choć pierwsze wzmianki o nim odnaleźć można już w książce Stefanii Bojarskiej pt.
” Nasz dorobek kulturalny : przewodnik dla osób pracujących społecznie lub przystępujących do pracy społecznej na wsi albo w mieście. [T.] 2 Galicya.”
Na początku XX w. Łoniowa należała do najbardziej światłych i uspołecznionych wsi w całej Galicji. Bogata działalność Koła trwała do momentu, gdy na nasze ziemie w 1914 roku weszły wojska walczące podczas I wojny światowej.

Ożywiona działalność Koła rozpoczęła się w 1937r. Od tej pory organizowano tzw. „letnie dziecińce” zapewniające opiekę nad dziećmi w okresie nasilonych prac polowych. Działalność koła zostaje przerwana na okres wojny, ale zaraz po jej zakończeniu, kiedy we wsi powstał Komitet Budowy Krzyża Grunwaldzkiego, w jego skład weszły członkinie Koła. W 1956 roku przy Kole powstaje zespół teatralny, z powodzeniem wystawiający odpłatnie sztuki o tematyce ludowej. Z wypracowanych w ten sposób środków finansowych ufundowano wypożyczalnię sprzętu kuchennego, a także przeprowadzano kursy gotowania i pieczenia dla gospodyń.
W ramach działalności Koła finansowano i organizowano letnie przedszkola, czy zabawy choinkowe dla dzieci. Powołano tzw. „Szkołę zdrowia”, w ramach której przeprowadzano wykłady z zakresu higieny i pielęgnacji niemowląt, a także kurs kroju i szycia. W kursach uczestniczyły mieszkanki Łoniowej i sąsiednich wsi.
Ówczesna przewodnicząca z powodzeniem przygotowała dziewczynki do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego – dziewczynki w kategorii amatorskiej zajęły 1,2,3 miejsce. Organizowano Dzień Kobiet dla lokalnej społeczności.
We współpracy z Kółkiem Rolniczym w 1963r. „Włościanki” zorganizowały pierwsze dożynki gromadzkie.

Koło umożliwiało wyjazdy krajoznawcze – wycieczki m. in. do Zakopanego i Łańcuta.

Dzięki aktywności Koła intensywnie rozwinęło się życie kulturalne wsi. Obok zespołu teatralnego i recytatorskiego powstał zespół estaradowy, chór, a następnie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” w skład którego weszło 8 par tanecznych – wszystkie partnerki były członkiniami Koła. Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” działa do dnia dzisiejszego nie tylko wzbogacając coroczne obchody dożynkowe, ale także biorąc udział w przeglądach i festiwalach w Polsce oraz poza jej granicami.

Koło „Wołościanki” co roku urządzało odchowalnię kurcząt umożliwiając ich zakup dla wszystkich chętnych gospodyń, a także, przy współpracy ze Spółdzielnią Mleczarską, uczestniczyło w rozprowadzaniu cieląt do dalszego odchowu. Przy kole powstał zespół biorący udział w konkursach pod hasłem “Więcej mleka lepszej jakości” i „Więcej warzyw, owoców i kwiatów” zdobywając dyplom uznania oraz nagrodę pieniężną.

Członkinie Koła opiekowały się chorymi i samotnymi organizując dla nich “Dzień Seniora”. Ta tradycja trwa do dziś.

Kilkuletnią stagnację działalności Koła przypadającą na początek lat 90-tych, przełamał rok 1997, kiedy „Włościanki” aktywnie włączyły się w przygotowanie uroczystości związanych z obchodem 100-lecia Szkoły Podstawowej w Łoniowej. Członkinie przygotowały “stół staropolski”, na którym znalazły się różne lokalne potrawy. Koło współpracowało z pracownikami Ośrodka Doradztwa Rolniczego, które organizowało szereg wykładów na temat urządzania ogrodu, doboru odpowiednich roślin, ich sadzenia, nawożenia i pielęgnacji. Współpraca z Ośrodkiem układała się bardzo dobrze i organizowano pokazy w zależności od aktualnych potrzeb i zmieniających się trendów. W dalszym ciągu koło zajmowało się zapisami i sprzedażą kurcząt w okresie wiosennym, co trwa do dzisiaj.

Reaktywowanie Koła po raz drugi nastąpiło w sierpniu 2007r. w związku z przygotowaniem obchodów powiatowych dożynek. Wykonano wówczas tzw.”kicorki” – stoisko z brzozy, pokryte strzechą i serwowano regionalne dania dla przybyłych gości. Od tego momentu Koło działa nieprzerwanie i prężnie do dzisiaj.
Mamy bardzo dużo osiągnięć. Co roku przygotowujemy w Łoniowej stoisko z regionalnymi potrawami na Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu krakowskiego “Krakowiaczek” oraz na lokalnym święcie “Łopołki”. Uczestniczymy w różnych konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, za które otrzymujemy nagrody pieniężne i rzeczowe. Największym naszym osiągnięciem było zdobycie I miejsca w Nawojowej i wyjazd do Brukseli, zdobycie I miejsca w plebiscycie na Najlepsze Koło Gospodyń i Gospodynię regionu tarnowskiego, udział w nagrywaniu potrawy wygranej na Święcie Grzyba w Borzęcine w TVS Katowice oraz zdobywanie I,II,III miejsc i wyróżnień w Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach, Jabłonce i Łużnej. Za całokształt otrzymałyśmy nagrodę finansową im. Józefa Ślisza przyznawaną przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, pobudzanie aktywności mieszkańców społeczności lokalnych, kultywowanie regionalnych tradycji oraz wspieranie integracji mieszkańców wsi. Ściśle współpracujemy z lokalną społecznością , Publiczną Szkołą Podstawową w Łoniowej , Publicznym Przedszkolem, Strażą Pożarną, Ludowym Klubem Sportowym “Jastrząb”, Zespołem Pieśni i Tańca “Łoniowiacy” i Panem Wójtem Gminy Dębno Wiesławem Kozłowskim, Dębińskim Centrum Kultury. W naszym kole są gospodynie i gospodarze jest nas 24. Jak mówi Pani Małgorzata Kuna – Mamy wciąż wiele planów i chęci do pracy!

Fotosesja jest częścią projektu „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji” realizowanego przez Dębińskie Centrum Kultury,
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Zmień wpis