Gminne Spotkania Teatralne

XXI Gminne Spotkania Teatralne w Niedźwiedzy

W czwartek, 5 maja 2022 roku, już po raz XXI odbyły się Gminne Spotkania Teatralne w Publicznej Szkole im. Jana Dudka w Niedźwiedzy.  Wzięły w nich udział cztery grupy teatralne ze szkół z terenu Gminy Dębno. Oficjalnego otwarcia przeglądu i powitania dokonała dyrektor szkoły w Niedźwiedzy Pani Anna Mikosz.

Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klasy III z  Publicznej Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Łoniowej przedstawili sztukę pt.,,Morskie opowieści”, która pokazała nam historię życia na statku. Opiekunem grupy była Pani Magdalena Witek.

Grupa teatralna „Tuptusie”  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich wraz z opiekunami: Panią Eweliną Podstawską i Panią Karoliną Sadłoń przedstawiła żartobliwą  interpretację popularnej dziecięcej bajki „Czerwony Kapturek” – Charlesa Perraulta.

Następnie swoje umiejętności aktorskie zaprezentował zespół teatralny „Mali odkrywcy” z  Publicznej Szkoły im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku, których opiekunami  były Pani Barbara Matura i Pani Katarzyna Przeklasa. Sztuka pt. „W książkowej krainie”  miała za zadanie zaznajomić  lub przypomnieć bohaterów niektórych utworów dla dzieci i  zainteresować czytelnictwem.

Jako ostatni wystąpili gospodarze z Publicznej Szkoły im. Jana Dudka w Niedźwiedzy. Zaprezentowali sztukę pt.,, Kot w butach”. Spektakl przedstawiał z lekkim humorem prawdę o sposobie postrzegania i oceniania ludzi, o tym co  w człowieku najważniejsze. Dzieci przygotowała Pani Maria Ochwat.

Komisja w składzie: Pan Tomasz Żak – dyrektor teatru „Nie teraz”, Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi- Pan Łukasz Przybyło, Pani Anna Palej długoletni nauczyciel oceniali takie elementy teatralnej sztuki jak: grę aktorską, ruch sceniczny, adaptację scenariusza,  poprawną dykcję, artykulację, intonację, oddech, dobór środków takich jak: kostiumy, scenografia, dźwięk, zasadność stosowania danych środków w przedstawieniu, przesłanie występu, zgodność z podstawą programową.

Po burzliwych obradach, komisja zdecydowała, że I miejsce otrzyma grupa teatralna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Dudka w Niedźwiedzy, II miejsce grupa teatralna „Mali odkrywcy” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworsku, III miejsce ex aequo – „Tuptusie” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich i uczniowie klasy III z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej.

Statuetkę najlepszej aktorki otrzymała Julia Roman z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej natomiast statuetkę najlepszego aktora zdobył Kamil Sacha z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku

Efekty pracy dzieci i opiekunów oglądali także rodzice i zaproszeni goście.

Z podziękowaniami i gratulacjami, w imieniu wójta Gminy Dębno Pana Wiesława Kozłowskiego, zwrócił się z-ca wójta Pan Jacek Szklarz: „Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie wszystkich przedstawień, dziękuję za zaangażowanie i twórczy trud tak pięknych spektakli. Gratuluję Laureatom, najlepszym młodym Aktorom, przygotowującym przedstawienia opiekunom i rodzicom. Dziękuję także organizatorom za przeprowadzenie tego konkursu. Teatr jest bardzo ważną przestrzenia sztuki, która niezwykle mocno rozwija artystycznie młodego człowieka”.

Organizatorzy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Dudka w Niedźwiedzy i Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi zaprosili także wszystkich uczestników na wyjazdowy spektakl muzyczny w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, który jest nagrodą za udział Gminnych Spotkaniach Teatralnych w Niedźwiedzy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, serdecznie gratulujemy laureatom. Słowa uznania składamy dla dyrektor Publicznej Szkoły im. Jana Dudka w Niedźwiedzy Pani Anny Mikosz, koordynator konkursu Pani Angeliki Baka – Doroż, wszystkich opiekunów, rodziców i dyrekcji szkół, które zgłosiły dziecięce zespoły teatralne do tego ważnego konkursu.

TERMIN:

5 maja 2022

godz.

9:00

MIEJSCE:

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy
Organizatorzy
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis