38. KRAKOWSKI WIANEK 2021

wianek_2020

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej serdecznie zaprasza działające na terenie całego regionu krakowskiego i Pogórza Ciężkowickiego młodzieżowe i dorosłe zespoły folklorystyczne, grupy regionalne, kapele ludowe, instrumentalistów ludowych, grupy śpiewacze, śpiewaków ludowych, mistrzów muzyków i ich uczniów oraz gawędziarzy do udziału w KRAKOWSKIM WIANKU – 38. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka, który w obecnym roku odbędzie się w formie on-line.
Uczestnicy mogą prezentować wyłącznie folklor krakowski (w formie autentycznej bądź opracowanej artystycznie). Informujemy, że wraz z bieżącą edycją konkursu wprowadzona została dodatkowa kategoria wykonawcza: GAWĘDZIARZ LUDOWY.

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie filmu wraz z kartą zgłoszenia (skan) na adres: krakowskiwianek@mcksokol.pl.

Zgłoszenie zespołu musi zawierać dodatkowo załącznik w postaci skanu scenariusza widowiska. Materiały na elektronicznym nośniku danych DVD, pendrive można także dostarczyć tradycyjną pocztą do siedziby organizatora na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne
Rynek 16, 33-100 Tarnów
z dopiskiem: KRAKOWSKI WIANEK

Termin nadsyłania/dostarczenia karty zgłoszenia, scenariusza (dotyczy tylko zespołu folklorystycznego) wraz materiałem filmowym upływa z dniem 15 maja 2021r.

Dla laureatów w poszczególnych kategoriach konkurs stanowić będzie kwalifikację na: Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej w 2021 r., jak również na Małopolski Przegląd Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY w Łużnej w 2022 r. oraz możliwość otrzymania rekomendacji do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2021r.

Do pobrania:

TERMIN:

15 maja 2021

MIEJSCE:

ON-LINE
ORGANIZATORZY:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis