ZAPISY NA ZAJĘCIA WAKACYJNE 2021

Zapraszamy do zapisów na zajęcia wakacyjne od 10 czerwca 2021r.

W tym roku, zapisy będą odbywać się za pomocą formularza online.

Formularz zapisów na tej stronie będzie aktywny od 10 czerwca od godz. 8:00 do 15 czerwca do godz. 16:00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem półkolonii letnich „Twórcze lato 2021 z DCK”.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny: 14 66 58 661, oraz email: biuro@kulturadebno.pl, służymy także pomocą przy rejestracji.

Zapisy na półkolonie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego:

Formularz zapisów (początek zapisów 10 czerwca godz. 8:00)

aktywnego od godz. 8:00, 10 czerwca 2021 do godz. 16:00, 15 czerwca 2021r. oraz obowiązkowemu dostarczeniu w tym terminie, prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej (Załącznik nr 1). Kartę Kwalifikacyjną można dostarczyć jako skan na adres e-mail: biuro@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK.

O zakwalifikowaniu uczestnika na dany turnus, organizator poinformuje za pomocą SMS, telefonicznie lub przez wiadomość email, w zależności od wybranej formy komunikacji podanej przy zgłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wybranych turnusach są zobowiązane do wpłaty kwoty 90,00 zł na konto DCK: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001, w terminie do 18 czerwca 2021r.

Po zamknięciu zapisów 15 czerwca 2021, w razie konieczności, powstanie lista rezerwowa. O osobach znajdujących się na tej liście, organizator poinformuje za pomocą SMS, telefonicznie lub przez wiadomość email, w zależności od wybranej formy komunikacji podanej przy zgłoszeniu.
W przypadku wystąpienia wolnych miejsc, organizator poinformuje rodziców/opiekunów, z listy rezerwowej, o tym fakcie za pomocą SMS, telefonicznie lub przez wiadomość e-mail, w zależności od wybranej formy komunikacji podanej przy zgłoszeniu.

Do pobrania: