ZAPISY NA PÓŁKOLONIE FERYJNE 2023

Zapisy na ferie 2023

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Dębińskie Centrum Kultury, zimową półkolonię feryjną dla dzieci i młodzieży, która pod nazwą “TWÓRCZA ZIMA 2023 Z DCK” odbędzie się w okresie od 6 do 10 lutego w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi w godzinach 8:00 – 16:00.
Zapisy rozpoczną się 9 stycznia o godz. 9:00 i będą dostępne tylko za pomocą formularza online, dostępnego na naszej stronie internetowej www.kulturadebno.pl
Szczegółowe informacje, dotyczące sposobu zapisów, regulaminów, można uzyskać: pod nr telefonu 14 66 58 661, na stronie
www.kulturadebno.pl i pod adresem email: wypoczynek@kulturadebno.pl

Co przygotowaliśmy?
Dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno, mamy autorski program półkolonii, łączący zabawę, twórczą animację wolnego czasu w oparciu o zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, stawianie akcentów na relacje interpersonalne, empatię, pracę zespołową.
Do tego proponujemy małe grupy warsztatowe, dużo aktywności na świeżym powietrzu, wyjazdy do ciekawych miejsc, gry i zabawy.

Będą też poruszane tematy profilaktyczne na spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogów, instruktorów DCK, materiały do zajęć, odpowiednio wyposażone pracownie, ubezpieczenie.
W tym roku uczestnicy będą mieli zagwarantowany drobny poczęstunek w postaci zdrowych owoców, ciepłej herbaty.
Koszt tygodniowej półkolonii feryjnej to 150,00 zł.

Wypoczynek podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież od 6 do 14 roku życia z terenu naszej gminy do uczestnictwa w „Twórczej Zimie 2023 z DCK”. Czekamy na Was z wychowawcami i nowymi pomysłami na wspólny czas!

Półkolonie feryjne są dofinansowane ze środków Gminy Dębno.

Zapisy:

● Zapisu na półkolonie należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.kulturadebno.pl aktywnego od dnia 9 stycznia 2023r, od godz. 9:00  do dnia 16 stycznia 2023r do godz. 16:00. Należy także obowiązkowo dostarczyć w wyżej wymienionym terminie, prawidłowo wypełnioną Kartę kwalifikacyjną (Załącznik nr 1 do Regulaminu), w formie skanu na adres email: wypoczynek@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK bądź do skrzynki pocztowej ulokowanej przy wejściu do budynku.
  O zakwalifikowaniu uczestnika organizator poinformuje za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazywana po weryfikacji zgłoszenia i otrzymaniu karty uczestnictwa. Osoby zakwalifikowane do udziału  będą zobowiązane do uregulowania opłaty za półkolonię.
  Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem półkolonii letnich “Twórcza zima 2023 z DCK”.
  W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny: 14 66 58 661, oraz email: wypoczynek@kulturadebno.pl, służymy także pomocą.

Zapraszamy serdecznie.

ZAŁĄCZNIKI

TERMIN:

6 lutego 2023

- 10 lutego 2023

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
ORGANIZATORZY
Gmina Dębno
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis