Wyniki XIV Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną”

easter-gd87233ddb_1920

 

Prezentujemy wyniki XIV Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną”.
Konkurs został zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku oraz Dębińskie Centrum Kultury. Miał on na celu propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, dziedzictwa kulturowego związanego z tworzeniem pisanek, twórczego spędzenia wolnego czasu,  rozwijanie,  kształtowanie wyobraźni plastycznej, ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej.

Do konkursu zgłoszono aż 89 prac ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Dębno! Dziękujemy za tak duże zainteresowanie.

Poziom wykonania prac był bardzo wysoki. O ostatecznych wynikach decydowały minimalne różnice punktowe. Komisja konkursowa, po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prac, z dwóch kategorii: pisanki tradycyjnej i nowoczesnej, zgodnie z wymaganiami regulaminowymi podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursowej

XIV Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną”

Jaworsko, dnia 30.03.2023r.

Wyniki konkursu:

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I KLASY „0”

 

kategoria – PISANKA NOWOCZESNA:

I miejsce        Feliks Płaneta – Zespól Szkolno-Przedszkolny w Sufczynie

II miejsce       Kacper Kliś- Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej

III miejsce     Gabriela Brzyk- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze

Wyróżnienie – Wiktor Hebda- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze                                      

Liliana Rega- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku,

Julia Piwowarska- Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”

Lena Cicha- Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy

KLASY I-III

 

kategoria – PISANKA TRADYCYJNA:

I miejsce        Jakub Rzepa- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sufczynie

II miejsce       Antoni Wolnik- Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich

III miejsce     Patrycja Grzegórzek – Publiczna szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy

III miejsce      Karol Matura – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze

Wyróżnienie Lena Wróbel- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku

                        Mikołaj Sworst- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze

 

kategoria – PISANKA NOWOCZESNA:

I miejsce        Wojciech Gala- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębnie

II miejsce       Tymoteusz Wróbel- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębnie

                        Zofia Sułek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej

III miejsce     Paulina Kędzior – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

III miejsce     Oliwier Hebda- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej

Wyróżnienie Marcel Sara-Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sufczynie

                        Bartłomiej Nosek- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sufczynie

           

 

KLASY IV-VI
kategoria – PISANKA TRADYCYJNA:

I miejsce        Julia Baca- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku

II miejsce       Zuzanna Latocha- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sufczynie

III miejsce     Dawid Pabian- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębnie

kategoria – PISANKA NOWOCZESNA:

I miejsce        Nikola Roman- Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy

II miejsce       Zuzanna Niemiec- Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich

                        Karolina Kędzior- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

III miejsce     Jakub Mleczko- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku

Wyróżnienie Maja Wolnik- Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich

                        Anita Mizera- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej

KLASY VII-VIII

kategoria – PISANKA TRADYCYJNA:

I miejsce        Monika Bolek- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

II miejsce       Hanna Witek- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej

III miejsce     Nadia Hojnowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy

           

kategoria – PISANKA NOWOCZESNA:

I miejsce        Julia Ochwat- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sufczynie

II miejsce       Nikola Cudecka –Publiczna szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

III miejsce     Jakub Marek- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej

Wyróżnienie   Barbara Bodura – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębnie

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy Laureatom, którzy poprzez udział w konkursie pielęgnują tradycje wielkanocne, upowszechniając pisanki – dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. Nagrody dla Laureatów zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursów gminnych 2022/2023  w dniu: 21 czerwca 2023r. dla przedszkolaków, a 22 czerwca 2023r. dla dzieci szkolnych na Hali Widowiskowo – Sportowej w Dębnie.

Podziękowania składamy również wszystkim zaangażowanym nauczycielom, opiekunom, rodzicom.

 

Przewodnicząca komisji konkursowej:

Patrycja Zelek

 

Organizatorzy:

p.o. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworsku Barbara Matura

Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi Łukasz Przybyło

TERMIN:

29 marca 2023

MIEJSCE:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku
Organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis