Wyniki XXII edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Widokówka z mojej miejscowości”

widokowka_2021

Konkurs został zorganizowany przez Dębińskie Centrum Kultury oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Łoniowej.
Do konkursu zgłoszono 54 prace. Poziom wykonania był bardzo wysoki, a komisja stanęła przed trudnym wyborem wyłonienia laureatów.

Komisja konkursowa zgodnie z wymaganiami regulaminowymi oraz kryteriami oceny prac: zgodność z tematem oraz regulaminem konkursu, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu oraz estetyka wykonania, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

KATEGORIA klasy I – II:
I miejsce:
– Kacper Nosal – Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
II miejsce:
– Miłosz Cichy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej
III miejsce:
– Wiktoria Urjasz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
WYRÓŻNIENIE:
– Bartłomiej Płaneta – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
– Julia Płaneta – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej


KATEGORIA klasy III – IV:
I miejsce:
– Lena Pudełek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach
II miejsce:
– Kamil Gliździński – Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy
III miejsce:
– Eliza Drużkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej
WYRÓŻNIENIE:
– Alicja Bury – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie
– Karolina Kędzior – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
– Jakub Jewuła – Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej
– Anna Flądro – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
– Patryk Adamski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej
– Milena Gurgul – Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej
– Anna Cicha – Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy

Wręczenie nagród, dyplomów odbędzie się w nowym, ustalonym po Świętach Wielkanocnych terminie. Informacja, ta będzie podana do szkół, a także znajdzie się na stronie Dębińskiego Centrum Kultury: www.kulturadebno.pl

Formuła konkursu miała na celu nie tylko popularyzowanie walorów swojej miejscowości: obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów ale również zachęcenie do aktywności twórczej i rozwijanie kreatywności uczniów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy poprzez udział w konkursie upowszechniają kulturę, tradycje i walory przyrodnicze i dziedzictwo materialne regionu Gminy Dębno. Podziękowania składamy również wszystkim zaangażowanym nauczycielom, opiekunom oraz koordynatorkom pani Marcie Migdał – Duź i pani Monice Piróg.

Dziękujemy, serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji.

TERMIN:

24 marca 2021

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
ORGANIZATORZY:
Dębińskie Centrum Kultury
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis