Wyniki XII Gminnego Konkursu Piosenki „Rozśpiewane przedszkola i szkoły”

mikrofon_rozspiewane

Konkurs został zorganizowany przez Dębińskie Centrum Kultury oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Sufczynie.
W związku z panującą sytuacja epidemiczną, zasady uczestnictwa musiały ulec zmianie w celu umożliwienia przeprowadzenia konkursu w aktualnych realiach. Nagrania uczestników przesyłane były w formie elektronicznej. Na skrzynkę konkursową wpłynęło 41 zgłoszeń, które poddane zostały wnikliwej ocenie jury

Skład komisji artystycznej:
JERZY PLEŚNIARSKI – muzyk, pedagog
KRZYSZTOF SZYDŁOWSKI – muzyk, pedagog

Po obejrzeniu materiałów video (nagrania wykonania utworów) zaprezentowanych przez uczestników konkursu, komisja artystyczna zgodnie z wymaganiami regulaminowymi
oraz kryteriami oceny: dobór repertuaru do możliwości wiekowych i wokalnych wykonawcy, ogólny wyraz artystyczny, stopień trudności prezentowanego utworu, umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawcy, podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

KATEGORIA I – Przedszkola i oddziały przedszkolne

I MIEJSCE:
● Wojciech Wołek – Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej

II MIEJSCE:
● Antoni Wolnik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich

III MIEJSCE:
● Martyna Mentel – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze
● Nikola Świątek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie

WYRÓŻNIENIE:
● Agnieszka Nosal – Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej
● Izabella Pabian – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie

KATEGORIA II – Klasy I-III:

I MIEJSCE:
● Liliana Szczupak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze

II MIEJSCE:
● Kamila Bil – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie

III MIEJSCE:
● Julia Biernat – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie

KATEGORIA III – Klasy IV-VIII

I MIEJSCE:
● Wiktoria Płaneta – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie

II MIEJSCE:
● Julia Drużkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie

III MIEJSCE:
● Natalia Gawor – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
● Tatiana Szczupak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze

WYRÓŻNIENIE:
● Weronika Gołąb – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze
● Wiktoria Marecik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej

Udział w konkursie miał na celu nie tylko rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności muzycznej wśród dzieci i młodzieży, ale również popularyzację polskich piosenek i stworzenie okazji do zaprezentowania swoich wyjątkowych predyspozycji muzycznych. Przeprowadzenie konkursu w formule online, umożliwiło dzieciom i młodzieży bezpieczną, twórczą rywalizację w warunkach epidemii.
Komisja składa podziękowania wszystkim uczestnikom za twórczy trud, poświęcony czas
oraz wkład pracy włożony w przygotowanie i nagranie utworów do prezentacji konkursowych. Podziękowania składamy również wszystkim zaangażowanym nauczycielom, opiekunom, rodzicom oraz koordynatorowi pani Monice Hebda i pani Lucynie Maturze.

Komisja konkursowa:
Jerzy Pleśniarski
Krzysztof Szydłowski

W imieniu organizatorów w Dębińskiego Centrum Kultury oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Sufczynie składamy podziękowania za udział dla wszystkich zaangażowanych uczestników i ich opiekunów oraz gratulujemy Laureatom. Termin wręczenia nagród i dyplomów zostanie ogłoszony w maju.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor PSP w Sufczynie Urszula Sworst
Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło

TERMIN:

28 kwietnia 2021

godz.

12:00

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
ORGANIZATORZY:
Dębińskie Centrum Kultury
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis