Wyniki Gry Literackiej „Balladyna”

wyniki_balladyna_2020

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Gry Literackiej pt. „BALLADYNA” zorganizowanej z okazji Narodowego Czytania 2020 w Gminie Dębno.
Gratulujemy zwycięzcy – Pani Elżbiecie Kukli doskonałej wiedzy.
Nagrodą są upominki książkowe ufundowane przez Urząd Gminy Dębno i Dębińskie Centrum Kultury.

TERMIN:

5 września 2020

MIEJSCE:

Jastew 13
ORGANIZATORZY:
Dębińskie Centrum Kultury
Biblioteki Publiczne Gminy Dębno

DODATKOWE INFORMACJE

udzielane są pod numerem telefonu:
14 66 58 661
Zmień wpis