III Turniej Szachowy z okazji Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości

wyrozniajacy_kwadrat(21)

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski i dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury serdecznie zapraszają do udziału w III Turnieju Szachowym, zorganizowanym z okazji gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dębno, bez względu na wiek.
Turniej ten, zainicjowany w 2019 roku, oprócz ciekawej formy spędzenia tego ważnego
dla Polaków święta, ma także promować tę niezwykle rozwijającą grę.

Dodatkowo na zwycięzców czekają także atrakcyjne nagrody i okolicznościowe puchary.

Wyróżnieni będą także najlepsi najmłodsi szachiści.
Początek zawodów 11 listopada o godz. 10:00 w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada 2022r. do godz. 15:00 poprzez:

·   przesłanie w formie skanu lub czytelnego zdjęcia uzupełnionej i podpisanej karty
zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy:
szachy@kulturadebno.pl

     ·  bądź za pośrednictwem strony: http://www.chessarbiter.com/
(wybranie odpowiedniego Turnieju i dokonanie zapisu) oraz dostarczenie uzupełnionej karty zgłoszenia na wyżej podany adres mailowy lub osobiście do Dębińskiego Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje dostępne są także pod nr tel. 14 66 58 661 oraz email: szachy@kulturadebno.pl
Serdecznie zapraszamy

DO POBRANIA:

TERMIN:

11 listopada 2022

godz.

10:00

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
Organizatorzy:
Gmina Dębno
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis