Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

obrazek wyróżniający(12)
Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy z terenu Gminy Dębno.

Dębińskie Centrum Kultury i Biblioteki Publiczne Gminy Dębno oferują pomoc dla kobiet i dzieci z Ukrainy. W szczególności, pomoc w nauce języka polskiego, przygotowania, wydruku materiałów dydaktycznych, książek, dokumentów, animacji czasu wolnego dla dzieci, pomocy w odrabianiu lekcji. Działania te prowadzone są w Bibliotekach Publicznych Gminy Dębno w miejscowościach: Porąbka Uszewska, Sufczyn, Dębno, Maszkienice, Łysa Góra. Dodatkowo Panie bibliotekarki w ramach godzin pracy oferują w dni wewnętrzne bibliotek wyżej wymienioną pomoc w punktach wspólnego zakwaterowania mieszkańców Ukrainy z terenu Gminy Dębno.
Dane teleadresowe bibliotek są dostępne na stronie: https://kulturadebno.pl/bibioteki/

Допомога біженцям з України
Культурний центр Дембно та громадські бібліотеки ґміни Дембно пропонують допомогу жінкам та дітям з України.
Зокрема, допомога у вивченні польської мови, підготовка, друк навчальних матеріалів, книг, документів, анімація для дітей, допомога з домашніми завданнями. Ці заходи проводяться в бібліотеках ґміни Дембно в таких містах:
Поромбка Ушевська, Суфчин, Дембно, Машкеніце та Лиса Гура. Крім того, бібліотекарі у свій робочий час надають допомогу в пунктах спільного проживання мешканців України з району ґміни Дембно.
Контактні дані бібліотек доступні за адресою:

TERMIN:

MIEJSCE:

Biblioteki Publiczne Gminy Dębno
Organizatorzy:
Dębińskie Centrum Kultury
Biblioteki Publiczne Gminy Dębno

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis