Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Portret Babci i Dziadka” rozstrzygnięty

dzien_dziadkow_2021_mini

Konkurs został zorganizowany przez: Przedszkole Publiczne w Łoniowej oraz Dębińskie Centrum Kultury. Adresowany był do dzieci 6-letnich, uczęszczających do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie całej Polski.
W związku sytuacją epidemiczną, fotografie wykonanych prac nadsyłane były w formie elektronicznej. Na skrzynkę konkursową wpłynęło 90 prac, które w pierwszym etapie poddano ocenie formalnej. Następnie, jury konkursowe, przystąpiło do oceny pod kątem kryteriów regulaminowych. Poziom był bardzo wysoki, a ostateczne wyniki punktowe pokazują wyrównany charakter konkursu.

Dnia 22.01.2021 roku, Komisja Konkursowa w składzie:
• Pani Monika Koczwara – przewodnicząca jury
• Pan Łukasz Przybyło – członek jury
• Pani Agnieszka Macheta – członek jury

dokonała oceny nadesłanych prac i postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce: Lena Urbaś – Publiczne Przedszkole w Szczepanowie – 80 pkt
II miejsce: Zuzanna Skrzypek – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu- 79 pkt
III miejsce: Karolina Korba – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie -73pkt

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za twórczy trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Udział w naszym konkursie plastycznym miał za cel nie tylko rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, ale również uczyć ich szacunku do osób starszych i pozytywnie wpływać na pogłębienie więzi rodzinnych. Podziękowania składamy również wszystkim nauczycielom i opiekunom zaangażowanym w przygotowanie przez dzieci prac konkursowych.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy pocztą e-mailową. Autorzy nagrodzonych 3 zwycięskich, prac otrzymają nagrody i dyplomy a ich opiekunowie podziękowania pocztą tradycyjną

Dziękujemy Pani Agnieszce – koordynatorce konkursu, za prace nad jego przebiegiem.
Wkrótce zamieścimy galerię prac konkursowych.

TERMIN:

22 stycznia 2021

godz.

16:00

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
ORGANIZATORZY:
Przedszkole Publiczne w Łoniowej
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

tel. 14 66 58 661
Zmień wpis