Nowy sprzęt komputerowy dla bibliotek publicznych Gminy Dębno

wyrozniajacy_kwadrat
Dębińskie Centrum Kultury jest Beneficjentem Programu Instytut Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach zadania zakupiono: czytnik kodów – 5 szt., komputer stacjonarny typu „all in one” – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne cyfrowe – 3szt., projektor multimedialny – 2 szt., laptop – 3 szt., program antywirusowy (20 stanowisk) – 1 szt., dysk sieciowy – 1 szt., komputer stacjonarny – 1 szt., pakiet biurowy Ms Office (5 stanowisk) – 1 szt., tablet multimedialny – 1 szt.
Koszt ogółem zadania wyniósł 38000,00zł, z tego 29500,00zł dofinansowania z Instytutu Książki a pozostała część kwoty pochodziła ze środków własnych Dębińskiego Centrum Kultury.
W symbolicznym przekazaniu nowego sprzętu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej wzięli udział Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce Uszewskiej Agnieszka Witek.
„Cieszę się, że nasze gminne biblioteki publiczne systematycznie podnoszą jakość swoich usług, wykorzystują nowe technologie w pracy bibliotecznej służącej naszym czytelnikom z wszystkich grup wiekowych. Przyczynia się to w znacznej mierze do zwiększenia oferty kulturalnej i edukacyjnej naszych bibliotek – podkreślił Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.
Nowy sprzęt już służy, nie tylko w bieżącej działalności bibliotek, ale także między innymi w ramach realizacji projektu „Kulinarne podróże po tradycji i literaturze”.
Dziękujemy Panu Wójtowi za wsparcie, a Paniom bibliotekarkom życzymy skutecznego i kreatywnego wykorzystania nowego sprzętu w swojej pracy!
 
 

TERMIN:

31 października 2023

MIEJSCE:

Biblioteki Publiczne Gminy Dębno
Realizator:
Debińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis