Nowy samochód dostawczy dla Dębińskiego Centrum Kultury

dotacja_samochod_dck_2021

65 000,00 to kwota dotacji jaką Dębińskie Centrum Kultury pozyskało na zakup samochodu dostawczego przeznaczonego na potrzeby działalności rozwoju działalności kulturalnej. Samochód dostawczy, na który otrzymaliśmy środki, będzie służył nie tylko do transportu naszej nowej, mobilnej sceny plenerowej, ale także do transportu instrumentów, techniki scenicznej, nagłośnienia czy oświetlenia. Będzie wykorzystywany do organizacji imprez plenerowych, transportu kapeli ludowej, mniejszych zespołów i grup muzycznych. Będzie także wykorzystywany na potrzeby naszych partnerów, współorganizatorów wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych, organizowanych w Gminie Dębno. Skorzystają nasze Biblioteki, Seniorzy, dzieci i młodzież szkolna – mówi inicjator projektu –
Łukasz Przybyło, Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury.

Projekt pn. „Mobilne DCK – zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności kulturalnej Dębińskiego Centrum Kultury” jest swoistą kontynuacją wcześniejszego zadania – w którym DCK także pozyskało środki zewnętrzne w kwocie 121 011, 50 zł w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury 2020” na realizację zadania pn. „Scena kultury, historii, dziedzictwa – zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury”.

Dziękuję bardzo Wójtowi Gminy Dębno, Panu Wiesławowi Kozłowskiemu, za wsparcie dla obu projektów i zapewnienie wkładu własnego na całość zadania. Dziękuję za przyznane środki całemu zespołowi MKDNiS, za wysoką ocenę i dostrzeżenie potencjału drzemiącego w nowych wydarzeniach plenerowych w naszej Gminie o skali międzynarodowej, które po okresie pandemii planujemy stworzyć. Jednym z nich są Międzynarodowe Spotkania z Dziedzictwem i Historią Wojskowości, czyli odważna i ambitna zmiana formuły Turnieju Rycerskiego, który był od lat organizowany przy zamku w Dębnie, dodaje Dyrektor DCK. Jeszcze w tym roku planujemy inaugurację nowego cyklu wydarzeń – jazzowych koncertów w pięknych plenerach parkowego otoczenia dębińskiego zamku. O szczegółach nowego otwarcia w kulturze po pandemii, planach i terminach naszych nowych przedsięwzięć, będziemy Państwa informować. Głęboko wierzymy, że jeszcze tego lata zaprosimy Państwa na nasze wydarzenia, które już przy użyciu tego nowego sprzętu (mobilnej sceny i samochodu) będą mogły wydatnie pomóc w poszerzeniu oferty kulturalnej w Gminie Dębno dla naszych mieszkańców i licznych gości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego

TERMIN:

17 maja 2021

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
DOFINANSOWANO
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis