Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego KRAKOWIACZEK

Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” odbywa się w czerwcu w Amfiteatrze Letnim w Łoniowej. Jest to największa impreza folklorystyczna w kategorii dziecięcej w Małopolsce. Przegląd swoim zasięgiem obejmuje regiony: Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich, Pogórza Ciężkowickiego oraz pogranicza krakowsko – rzeszowskiego. Do wsi Łoniowa przyjeżdżają mali tancerze i muzycy, którzy pielęgnują najcenniejsze wartości i tradycje folkloru dziecięcego regionu krakowskiego. Występując pragną zainteresować inne dzieci tradycyjnym muzykowaniem, śpiewaniem i tańcem ludowym oraz zaszczepić w nich szacunek do kultury ludowej swojej małej ojczyzny. Występy poddawane są wnikliwej ocenie Komisji Artystycznej. 

Previous slide
Next slide

Wymaga się, aby zespoły prezentowały programy oparte na folklorze regionu, z którego pochodzą.
Wyróżnia się kilka kategorii zespołów, m.in. te, które prezentują formy autentyczne, formy opracowane artystycznie oraz dziecięce kapele ludowe. Komisja Artystyczna w wyniku oceny zaprezentowanych programów artystycznych przyznaje nagrody pieniężne oraz wyróżnienia. Laureat konkursu otrzymuje nominację do udziału w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce. Te barwne programy prezentowane przez zespoły dają możliwość niekonwencjonalnego spędzenia wolnego czasu dla wielu osób, czyli szerokiej i różnorodnej publiki. W Krakowiaczku bierze udział ok. 20 dziecięcych zespołów regionalnych i dziecięce kapele ludowe, blisko 600 wykonawców, którzy zostali wytypowani do występów przez instytucje kultury, szkoły, placówki kulturalno – oświatowe.
Organizatorem tej imprezy plenerowej jest: Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Dębińskie Centrum Kultury.