Koncert Kolęd i Pastorałek w Łysej Górze

wyrozniajacy_kwadrat(42)

15 stycznia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbył się Koncert Laureatów XXIII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych.
Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, które zostały przeprowadzone w placówkach oświatowych na terenie gminy Dębno. To właśnie tam nauczyciele wybierali reprezentantów danego przedszkola lub szkoły. Aby zapewnić obiektywizm konkursu organizatorzy wytypowali członków komisji spoza gminy Dębno, w skład którego wchodzili muzycy Teresa Szydłowska i Jerzy Pleśniarski. Konkurs podzielony został na cztery grupy wiekowe.
W kategorii przedszkola i klasy „0” najlepszą okazała się Alicja Czarny z Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej. Na drugim miejscu uplasowała się Milena Gołąb z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łysej Górze, natomiast trzecie miejsce otrzymała Wiktoria Kopacz z Przedszkola Publicznego z Łoniowej. Jury postanowiło przyznać także wyróżnienie dla duetu Julia Zimirska i Filip Turek z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Sufczynie.
Kolejną kategorię stanowili uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Tutaj pierwszą nagrodę wyśpiewała Zuzanna Hojnowska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnie. Drugie miejsce otrzymała Kamila Bil z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sufczynie. Dwa równorzędne trzecie miejsca jury przyznało Wojciechowi Wołkowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej oraz Karolowi Maturze z Zespołu Szkolno – Przedszkolngo w Łysej Górze.
Rywalizację klas IV – VI wygrała Julia Biernat z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnie. Drugie miejsce wyśpiewała Aleksandra Pluszewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich. Trzecie miejsce jury postanowiło przyznać Annie Rogóż z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej, natomiast wyróżnienie Patrycji Danilewicz z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łysej Górze.
W najstarszej kategorii najlepszą okazała się Nikola Sołtys z Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej. Drugie miejsce przyznano Magdalenie Chrapuście z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Maszkienicach. Trzecie miejsce otrzymała Patrycja Kądziołka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łoniowej.
Zarówno przesłuchania konkursowe jak i koncert laureatów cechowały bardzo wysoki poziom artystyczny, różnorodność oraz spora frekwencja, ponieważ do konkursu zgłosiło się, aż 38 osób.
Wszystkim laureatom pogratulowali zaproszeni goście m. in. Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Przewodniczący Rady Gminy Dębno Piotr Matura, Sołtys wsi Łysa Góra Bożena Sacha, następnie rozdano dyplomy, statuetki i nagrody dla laureatów.
Podczas Koncertu wystąpił także Zespół Regionalny „Kamionka”, który złożył życzenia na Nowy Rok i wraz ze zgromadzoną publicznością zaśpiewali znane polskie kolędy.
– Konkurs Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych stał się tradycją w naszej gminie. Co roku uczniowie szkół i przedszkoli prezentują coraz wyższy poziom wokalny. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu i dziękuję organizatorom za trud włożony w przygotowanie tego przedsięwzięcia – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

TERMIN:

15 lutego 2023

MIEJSCE:

Łysa Góra

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis