Koło Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tarłówny”

kgw_warkocz_tarlowny_2021

Prezentujemy jesienną sesję zdjęciową wyjątkowych Pań z KGW „Warkocz Tarłówny” wokół dębińskiego zamku.
Koło to, powstało w Dębnie 12 lutego 2003r.
Pierwszą Przewodniczącą Koła została wtedy Pani Maria Koczwara, która wówczas była członkiem Rady Sołeckiej w Dębnie.
Od samego początku swego istnienia, kobiety prężnie działały, mając za swój główny cel kultywowanie tradycji i dziedzictwa regionalnego, nie tylko poprzez piękne stroje ludowe, ale także podtrzymywanie i przekazywanie receptur starych, prostych i zdrowych potraw, łącząc je z nowymi pomysłami. Wielokrotnie uczestniczyły w różnorakich kulinarnych festiwalach smaku, dożynkach, turniejach, biesiadach na terenie gminy Dębno, powiatu brzeskiego, województwa małopolskiego a nawet w Brukseli, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia. Wszędzie godnie reprezentując lokalną tożsamość.
Corocznie organizują spotkania dla seniorów tzw. Dzień Seniora przy współpracy dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie.
Działają na rzecz ochrony i upiększania krajobrazu swojego sołectwa, np. terenu przyległego do parafialnego kościoła Św. Małgorzaty w Dębnie.
Chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących.
Niedawno zorganizowały także akcję szczepień przeciw covid 19 w ramach rządowego programu „Szczepimy się z KGW”.
Współpracują z Parafią Św Małgorzaty w Dębnie, OSP KSRG Dębno, Muzeum Zamek w Dębnie, szkołą, władzami samorządowymi Gmina Dębno, Dębińskim Centrum Kultury, klubem seniora. Są bardzo aktywne na swoim lokalnym podwórku, chętnie udzielając się w licznych inicjatywach.
Po zmianach ustawowych, 13 grudnia 2018 KGW „Warkocz Tarłówny” zostało zarejestrowane w ARIMR. Obecną Przewodniczącą jest Krystyna Powroźnik, zastępcą Maria Curyło, a sekretarzem Marta Przeklasa. Koło liczy obecnie 15 członkiń, wśród których warto odnotować młode, aktywne panie.
Aktualny skład Koła Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tarłówny w Dębnie” po 13 grudnia 2018r.:
Powroźnik Krystyna – przewodnicząca, Curyło Maria – zastępca przewodniczącej, Przeklasa Marta – sekretarz,
Knap Józefa, Jarosz Zofia, Jakubas Grażyna, Gargol Barbara, Góral Katarzyna, Polak Aneta, Bujak Kazimiera, Kiwior Weronika, Powroźnik Beata, Bachulska Jolanta, Panna Beata, Sowa Małgorzata.
Panie, które były przy powstaniu Koła w dniu 12 lutego 2003:
Koczwara Maria, Powroźnik Krystyna, Koczwara Małgorzata, Koczwara Genowefa, Bilińska Maria, Mleczko Celina, Chrząszcz Krystyna, Knap Józefa, Kłusek Józefa, Masłoń Maria, Koczwara Joanna, Maślanka Urszula, Oćwieja Elżbieta, Pabian Maria, Węglowska Helena, Pytel Bożena, Kubala Helena, Wróbel Elżbieta, Bilińska Aleksandra, Jarosz Zofia, Kokoszka Maria, Mendel Stanisława, Sowa Małgorzata, Ciemięga Maria, Jakubas Grażyna, Curyło Maria, Koczwara Teresa, Kraj Halina, Jedynak Elżbieta, Migdał Dorota, Bartosz Stanisława, Sacha Kazimiera, Michałek Maria, Nieć Lucyna, Bober Stanisława.
Piękne zdjęcia Paniom z KGW Warkocz Tarłówny wykonała Pani Monika Oszczypała. Serdecznie za to dziękujemy.
Dziękujemy Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział Zamek w Dębnie za współpracę w realizacji działań związanych z realizacją tej sesji, jak i projektu „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji Gminy Dębno”
Paniom życzymy dalszego zapału, entuzjazmu, dobrego zdrowia i powodzenia w dalszej działalności.

 

TERMIN:

3 listopada 2021

MIEJSCE:

Zamek w Dębnie

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis