Otwarcie ofert na zadanie pn.:”Scena kultury, historii, dziedzictwa”

informacja

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Scena kultury, historii, dziedzictwa – zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury w dniu 10 grudnia 2020r. w Dębińskim Centrum Kultury.

Do pobrania:

TERMIN:

10 grudnia 2020

MIEJSCE:

Jastew 13
ORGANIZATOR:
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

udzielane są pod numerem telefonu:
14 66 58 661
Zmień wpis