Informacja w sprawie wznowienia części zajęć edukacyjnych w Dębińskim Centrum Kultury od 15.02.2021r.

informacja

Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy zajęć edukacyjnych Dębińskiego Centrum Kultury.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną, przedstawiamy plan funkcjonowania DCK w okresie od 15. 02. 2021r:
Powoli wznawiamy stacjonarną działalność edukacyjną. W pierwszym etapie, od poniedziałku 15.02.2021r. przywracamy stacjonarnie w siedzibie DCK w Jastwi, indywidualne zajęcia wokalne (instruktorki: Pani Sylwia Pasek i Pani Zuzanna Kuliszewska). W dalszej kolejności planujemy wznowić od 22.02.2021r. część indywidualnych zajęć ogniska muzycznego. Zawieszone wciąż pozostają, do odwołania, zajęcia grupowe (wyjątek stanowić będą próby do nagrań, konkursów – z zachowaniem limitów i wytycznych). Zawieszone pozostają także próby zespołów folklorystycznych.
Jednocześnie, w zależności od zewnętrznych regulacji i bieżącej sytuacji epidemicznej, planujemy systematycznie od 22 lutego uruchamiać kolejne zajęcia stacjonarne w siedzibie DCK, prób zespołów dziecięcych w podziale na mniejsze grupy w naszych oddziałach, oraz systematycznie, pozostałych zespołów. Jednocześnie, ze względu na obecne uwarunkowania, zostanie zmieniony regulamin zajęć, o czym na bieżąco, za pomocą strony internetowej i systemu sms, będziemy Państwa informować.

TERMIN:

15 lutego 2021

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis