HARCERSTWO W DCK

harcerstwo_main_2021

Wójt Gminy Dębno i dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z terenu Gminy Dębno do wielkiej harcerskiej przygody.
Zapraszamy dzieci i młodzież (od 7 roku życia) do udziału w tworzonym właśnie w Gmina Dębno – zorganizowanym ruchu harcerskim. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o 11:00 w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.
W planie na ten rok mamy zarówno zajęcia tematyczne w DCK jak i dużo zajęć terenowych, wyjazdów do ciekawych miejsc, zimowisko, udział w wydarzeniach patriotycznych, akcjach społecznych i kulturalnych.
W swej stuletniej historii ruch harcerski zdołał wytworzyć swój własny, niezwykle skuteczny system wychowania młodzieży, który opiera się na specyficznej metodzie działania, całkowicie odmiennej od tych stosowanych w szkolnictwie. Aby zrozumieć założenia owej metody, należy sobie uświadomić, iż Harcerstwo nie zajmuje się jedynie przekazywaniem wiedzy lecz powołane jest do wyrabiania charakterów i kształtowania postaw – w szczególności postaw obywatelskich. Ktoś, kto nie miał okazji zaznajomić się z metodycznymi założeniami naszego ruchu może traktować obserwowane przejawy działalności harcerskiej z przymrużeniem oka – jako jałową infantylną zabawę – przysłowiowe ” bieganie w krótkich portkach po lesie”. Tymczasem owa dziwna dla postronnego obserwatora inność Harcerstwa od szkoły jest warunkiem jego nieprawdopodobnej skuteczności wychowawczej.
Tworzony w naszej gminie ruch harcerski, oddziałując na swoich członków, będzie starać się w nich kształtować postawy, nawyki, umiejętności, stawiając następujące cele:
• poszanowanie tradycji rodzinnych, środowiskowych i narodowych,
• postawy patriotyczne i obywatelskie,
• umiejętność budowania własnego światopoglądu,
• potrzebę wszechstronnego rozwoju duchowego,
• otwartość wobec innych i tolerancję,
• budowanie hierarchii wartości, w której dobro wspólne ceni się wyżej od osobistego interesu,
• poszanowanie dla starszych,
• ogładę i kulturę osobistą,
• odpowiedzialność za słowo, w tym punktualność,
• umiejętności z zakresu oszczędności i przedsiębiorczości,
• aktywny styl życia nacechowany potrzebą pełnienia bezinteresownej służby społecznej, umiejętność tworzenia relacji w grupie rówieśniczej,
• umiejętność rozpoznawania własnych talentów i potrzebę rozwijania zainteresowań, • aktywne i twórcze uczestnictwo w kulturze,
• czynne uprawianie sportu i rekreacji ruchowej,
• poszanowanie przyrody i kształtowanie świadomości ekologicznej,
• wolny od nałogów, zdrowy styl życia.
Serdecznie zapraszamy!

TERMIN:

2 października 2021

godz.

11:00

MIEJSCE:

Dębińskie Centrum Kultury
ORGANIZATOR:
Gmina Dębno
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis