Gminne obchody narodowego dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”

 

W piątek 1 marca bieżącego roku odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”. Główna część uroczystości została przygotowana przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich we współpracy z Dębińskim Centrum Kultury. Oprócz uroczystego apelu, odbył się także piękny i wzruszający montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez uczniów szkoły z Biadolin Szlacheckich pod przewodnictwem nauczycieli: Pani Karoliny Sadłoń, Pani Elżbiety Regi i Pana Krystiana Sadłonia. Podczas części artystycznej zostały zaprezentowane sylwetki Żołnierzy Wyklętych, a także postać lokalnego bohatera – Cichociemnego, Oficera AK – porucznika Kazimierza Rzepki ps. “Ognik”.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Wójt Gminy Dębno Pan Wiesław Kozłowski, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, Dyrektor DCK Pan Łukasz Przybyło, Radna Powiatu Brzeskiego Pani Marta Kulig, Radny Gminy Dębno Pan Grzegorz Kłusek, rodzina porucznika Kazimierza Rzepki – państwo Lucyna i Bronisław Jamerowie. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy szkól z terenu Gminy Dębno – Pani Urszula Sworst, Pani Bernadeta Lipińska, Pan Artur Potępa, Pan Paweł Kmieć, nauczyciele, delegacje pocztów sztandarowych, mieszkańcy Biadolin Szlacheckich. Swoją delegację wystawiła także 1 Dębińska Drużyna Harcerska ZHR im. Kazimierza Rzepki działająca przy Dębińskim Centrum Kultury.
Na wstępie przemówienie okolicznościowe wygłosiła Dyrektor Szkoły Pani Beata Urbaszewska.
Na tle starannie przygotowanej scenerii w pięknym montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie szkoły z Biadolin. Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski w swoim wystąpieniu podziękował organizatorom za wzruszający występ i nawiązał do historycznych wydarzeń związanych z walką żołnierzy wyklętych o Wolną i Niepodległą Polskę. Podkreślił także rolę patriotycznej edukacji w wychowaniu młodych ludzi.
Następnie głos zabrał Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło, który przybliżył postać Kazimierza Rzepki, znaczenie podtrzymywania pamięci o Nim i zaprosił dzieci i młodzież z terenu gminy do udziału w utworzonej drużynie harcerskiej, która nosi imię właśnie Kazimierza Rzepki “Ognika”. Głos zabrała także Radna Sejmiku Województwa małopolskiego Anna Mikosz, podkreślając rolę patriotyzmu w życiu młodych ludzi.
Na zakończenie, zaproszeni goście i delegacje, złożyli wiązanki przy obelisku porucznika Kazimierza Rzepki.
Dodatkowo, oficjalna delegacja, w składzie Wójt Gminy Dębno Pan Wiesław Kozłowski, Dyrektor DCK Pan Łukasz Przybyło, Radny Gminy Dębno Grzegorz Kłusek oddałli hołd porucznikowi Kazimierzowi Rzepce ps. “Ognik” przed tablicą umiejscowioną na ścianie WDL w Biadolinach Szlacheckich.
Dziękujemy za piękne upamiętnienie naszych bohaterów.
Więcej o tej niezwykłej postaci można dowiedzieć się ze specjalnego opracowania, które jest dostępne na portalu DKK (link w komentarzu).

 

TERMIN:

1 marca 2024

MIEJSCE:

Biadoliny Szlacheckie

DODATKOWE INFORMACJE

Zmień wpis